VEMS FRIHET SKYDDAR DE RELIGIÖSA FRISKOLORNA?

21.11.2017

Partiet som kallar sig själv Liberalerna har den 19 november 2017 på sin partistämma beslutat att inte agera för att förbjuda religiösa friskolor. För mig är det beslutet obegripligt.

Ingen människa föds troende. Det som styr att man börjar tro på en eller flera gudar är förmodligen främst beroende vilken miljö man är uppväxt i. Möjligen kan en människa uppväxt i ett icke troende hem också skaffa en tro eftersom den mänskliga hjärnan är skapad för att hitta förklaringar på olika fenomen. När ingen förklaring ges, är det lätt att hemfalla åt religiösa förklaringar.

Många människor har uppenbarligen också ett starkt behov att tro att det finns något större, något som kan ge tröst och mod i svåra stunder. Detta är inget jag vill förbjuda eller ens argumentera emot, även om mitt eget förnuft och all logik talar emot att det skulle finnas någon gud.

Jag har däremot väldigt svårt att acceptera religiösa friskolor och därmed de påstådda Liberalernas ståndpunkt. Vems frihet är det Liberalerna skyddar genom att tillåta religiösa friskolor?

Skolan är till för barnen, och ska vara fri från religiös påverkan. Det kan inte vara föräldrarnas religiösa tro som ska styra inriktningen på vilken skola deras barn ska gå. Det man lär ut i skolan ska givetvis vara baserat på beprövad vetenskap och inte på religion. Oavsett att lagen säger att undervisningen ska vara fri från konfessionella inslag, är det uppenbart att en lärare med viss religiös inriktning på olika sätt kan påverka synen på exempelvis hbtq-personers rättigheter, abort, evolutionen och så vidare. Självklart kan en lärare påverka sina elever genom minspel eller på vilket sätt hen säger saker. Eller kanske på en bönestund i samband med lunchen.

Så vems frihet är det vi vill skydda genom att tillåta religiösa friskolor? Det kan inte vara barnens i alla fall. Den enda frihet som de religiösa friskolorna skyddar är ju i själva verket föräldrarnas rätt att indoktrinera sina barn.

Det är helt i sin ordning att människor får ha sin tro - men det är helt orimligt att föräldrar ända in i skolmiljön ska kunna indoktrinera sina barn. Tillåter vi religiösa friskolor öppnar vi upp inte bara för ytterligare motsättningar mellan olika religiösa grupper, utan föder också en skepsis mot vetenskapen. Samma vetenskap som sedan Upplysningen hjälpt oss öka medellivslängden i hela världen, minska svälten, minska barnadödligheten och så vidare.

Låt gärna vuxna människor ha en tro så länge den inte skadar andra, men låt barnen finna sin egen väg oavsett om det är som troende eller ateist.

Därför bör alla religiösa friskolor förbjudas.

#friskolor #liberalerna #religion