VEMS ÄR RELIGIONSFRIHETEN?

14.02.2018

Kammarrätten I Stockholm, Mål 4064-17, har avslagit Borås kommuns överklagande av beslutet som tillåter att den muslimska friskolan Römosseskolan startar förskola och grundskola i Borås. Domslutet är minst sagt märkligt eftersom kammarrätten tycks hålla med Borås kommun som anför att etableringen inte är förenlig med kommunens integrationsarbete.

Bland annat anger kammarrätten att det "av föreningens stadgar framgår att skolans syfte bl.a. är att främja uppfostran av muslimska barn, varvid särskild hänsyn ska tas till den islamiska kulturen. Det är därför sannolikt att närmast uteslutande barn från muslimska familjer skulle gå på skolan. Särskild hänsyn ska enligt stadgarna också tas till det arabiska språket. Det sagda innebär minskade möjligheter till möten mellan elever med olika trosuppfattning och olika språk, vilket i sin tur kan medföra risk för ökad segregation."

Ändå menar kammarrätten att detta inte är tillräckligt för att stoppa skolan. Hoppla - hur tänkte vi nu?

Att räkna ut att religiösa friskolor segregerar barnen utifrån föräldrarnas trosuppfattning är enligt min uppfattning ganska självklart. Dessutom är det bara föräldrarnas religionsfrihet som religiösa friskolor respekterar. Knappast barnens rätt att slippa föräldrars religiösa påtryckningar ens i skolan.

Låt barnen vara och få en skola lika för alla. Det är bäst för det enskilda barnet och det är bäst för integrationen.

Lillemickes friskola: Vi föds som fria små bebisar. Inte små kristna med kors och arvsynd. Inte små muslimer i hijab. Inte buddhister i munkdräkt.

#religiösafriskolor #religionsfrihet #integration