VAR GÅR GRÄNSEN FÖR NÄR VI SKA SLUTA TOLERERA RELIGIONEN?

14.03.2019

Jag har under åren fått lära mig att bli tolerant mot religion och religiösa företeelser. Även om jag själv inte tror på någon gud, och till och med är övertygad om att någon sådan inte finns, måste jag tolerera att människor tror på företeelser som gudar och andra väsen, även om dessa är omöjliga att bevisa. Otaliga diskussioner har lärt mig att det är lika lönlöst att försöka övertyga en religiöst övertygad person om det orimliga i att tro på en osynlig varelse som inte går att bevisa, som att försöka hitta en snäll IS-anhängare. Så jag låter det vara och inser att för många människor fyller religionen ett behov av andlighet som jag själv hanterar på andra sätt. Den som vill vara religiös får vara religiös.

Tråkigt bara att många teokratiskt styrda länder inte ger samma frihet till ateister, agnostiker eller människor som råkar ha en annan tro.

I DN.se kunde vi häromdagen läs om hur den polske presidenten Jaroslaw Kaczynski, ledare för partiet Lag och Rättvisa, och påhejad av katolska kyrkan gick till angrepp mot homosexuella och påstod att de är ett hot mot samhället och en attack mot familjen. Han påstod att "erotiseringen av ungdomar leder till ökat kriminellt beteende". Det vetenskapliga stödet för det? Givetvis obefintligt. Det enda stöd han får, utom från sina egna illiberala anhängare, är från katolska kyrkan. Halleluja. Kriminellt beteende? Så att begå övergrepp på småpojkar inom ramen för kyrkan är inte kriminellt beteende?

En annan lika upprörande sak redogjorde Amnesty för samma dag, nämligen hur den iranska människorättsadvokaten Nasrin den 11 mars dömdes till 33 års fängelse och 148 piskrapp efter två extremt orättvisa rättegångar som genomfördes utan hennes eller hennes advokats närvaro. Nasrin har redan suttit fängslad i sex år, dömd för att ha försvarat samvetsfångar, kvinnor som protesterat mot slöjtvånget i Iran och för sitt arbete för ungdomsbrottslingar dömda till döden. Det är det hon nu har dömts för. I mullornas Iran är allt omänskligt möjligt så länge man kan hänvisa till Islam.

Sedan kan jag inte låta bli att nämna vår egen Ebba Busch Thor som på en rak fråga från en journalist på riktigt sade sig tro att Adam och Eva var de två första människorna på jorden. Visst - knappast i klass med de iranska mullorna eller Jaroslaw Kaczynski, men ändå ett tecken på att religion för vissa är viktigare än förnuft och vetenskap.

Jag menar att vi alla måste ge varandra friheten att tro på vilka religioner eller andra andliga företeelser som vi vill. Dock går gränsen för detta att vi inte kan tillåta oss att bli så toleranta att de religiösa ska tillåtas begå brott mot mänskliga rättigheter, skada eller förtycka andra eller gå emot bevisade vetenskapliga rön. Evolutionen är ingen teori. Den är fakta.

Gärna tolerans, men först mänskliga rättigheter, frihet, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Lille-mickes evolutionsskola: Om nu Adam och Eva var de två första människorna skapade av gud, varför har de i så fall navel på alla bilder?

Hiss eller diss? I de flesta länder hade medborgarna blivit stolta om en av dem blev nominerad till Nobels fredspris. I Sverige väljer många istället att dissa eller till och med öppet håna Greta Thunberg. Det är lågt. Riktigt lågt. Så lågt att hissen inte når dit.

#religion #tolerans #Nasrin #gretathunberg #likgiltighetsuger