VALEN VI GÖR #2

10.04.2018

Människan är kortsiktig i sitt tänkande. Den enda rimliga förklaringen är att vi har formats så genom evolutionen eftersom det har gynnat oss. Under större delen av de cirka 300.000 år homo sapiens funnits till har vi gynnats av att snabbt äta upp det vi ser, att para oss om vi får möjligheten, att skjuta ett villebråd när vi får chansen. Den som inte agerade snabbt riskerade att bli utan mat och partner, så dessa våra förfäders konkurrenter har helt enkelt dött ut.

Problemet är att de sista 300 åren har vi lyckats med konststycket att skapa massförstörelsevapen, fordon som spyr ut koldioxid och värmer upp vår planet, nästan utrota svälten och mångdubbla köttproduktionen, producera mer än vad planeten i längden kan tåla.

Nästan all utveckling har varit positiv för människan (men katastrofal för nästan alla vilda djurarter). Ändå håller vi nu på att skapa några problem som vi måste lösa om inte våra barn och barnbarn ska få det betydligt sämre än oss. Vi måste därför lära oss långsiktighet.

Om jag idag väljer att konsekvent välja flyget framför tåg och andra mer miljösmarta färdmedel, då väljer jag att mina barn och barnbarn imorgon ska få ett sämre klimat på jorden än vad jag haft. Har de förtjänat det? Om jag idag väljer att konstant öka mängden kött i min kost istället för att minska mängden kött i min kost, då väljer jag att kommande generationer ska få det sämre än vår generation. Är det värt det? Vad är det som gör mitt liv viktigare än mina barns?  

Jo, det är obehagligt att tänka på klimatförändringarna, men just därför måste det göras. Det finns inga problem som försvinner av sig själv, det vet alla som inte blir handlingsförlamade så fort de ställs inför något svårt. Om alla gör lite, räcker det en bit, men om ingen gör något ser det inte bra ut alls.

Jag är själv långt ifrån perfekt, men jag försöker bli bättre. Jag flyger fortfarande, men mindre än tidigare och jag köper alltid utsläppsrätter. Jag äter fortfarande kött, men betydligt mycket mindre och helst bara vilt. Jag kör fortfarande bil, men avsevärt mycket mindre och jag cykelpendlar till jobbet.

Få av oss är perfekta och såklart inte jag heller - men vi kan alla göra oss en liten bit bättre. Jag lovar att öka tempot i mitt eget miljötänkande.

Man behöver inte vara vare sig miljömupp eller dysterkvist för att inse vi måste ändra på samhället i en mer hållbar riktning. Att vänta på att politikerna ska göra det till oss tjänar inget till. De flesta politiker tänker på att bli omvalda till hösten - inte på hur världen ska se ut om 50 eller 100 år. Det är också märkligt att trots att miljöfrågor rimligen inte är vare sig höger eller vänster, så är de flesta partier påtagligt ointresserade.

Det är därför valen vi gör är viktiga. Kanske inte för dig och mig. Men för våra barn och barnbarn.

Lillemickes miljöskola: Valen vi gör idag, ska våra barn och barnbarn leva med imorgon.

#miljö #flyg #växthuseffekt #kött #barn #barnbarn