TOSINGAR I RÄTTSSALEN – REFORMERA NÄMNDEMANNASYSTEMET

05.03.2018

Den 21 februari skrev jag i bloggen ett inlägg om hur bra det svenska rättssystemet oftast fungerar, "Processen". Jag står för det inlägget, men i helgen blev jag och många andra därför väldigt besvikna då vi kunde läsa om hur två nämndemän vid Solna tingsrätt (mål B 3551-15) valde att fria en man från misshandel eftersom hennes "motiv att göra dessa beskyllningar mot NN kan vara att hon utnyttjat hans kärlek till henne" ... "för att ta över hans lägenhet". Vidare anges i domskälen att det normala i dessa kretsar är att "en kvinna berättar för släkten att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom familjen". Spiken i kistan är att NNs "familj verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes".

Jag hoppas och tror att åklagaren överklagar, eftersom domskälen uttrycker ett klantänkande som inte hör hemma i en rättssal eller över huvud taget i ett civiliserat samhälle.

Hur kan detta hända? I Sverige har vi ett nämndemannasystem där lekmän utses av olika partier att representera allmänheten. I USA och Storbritannien används istället jury. Det finns för- och nackdelar med båda systemen även om man kan ifrågasätta fördelarna när man läser den dom jag refererar till här. Det finns också för- och nackdelar med att alls låta lekmän vara mer och döma i domstolen. Allmänhetens insyn i domstolsarbetet, lokalkännedom, lokal förankring med mera kan anföras som skäl att använda nämndemän. Att de utses politiskt, är juridiskt okunniga och ibland sömniga, har märkliga religiösa föreställningar med mera kan anföras emot.

En sak som vi emellertid skulle kunna ta efter i det amerikanska systemet är att advokater och åklagare skulle få ställa frågor till de enskilda nämndemännen före rättegången, för att på det sättet sålla bort jäviga tokstollar på förhand. En person som anser att man i första hand inte ska vända sig till polisen, utan till släkten, har ju uppenbarligen helt missuppfattat att vi lever i en rättsstat. Inte ett klansamhälle.

#solnatingsrätt #nämndemän #nämndemannasystemet