TILL FÖRSVAR FÖR SVERIGEDEMOKRATER OCH VÄNSTERPARTISTER – EN BLOGG OM SAMTAL OCH DEMOKRATI

29.07.2018

Jag har många gånger, både i diskussioner men också på denna blogg, uttryckt att jag anser att vare sig Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna är förenliga med min livsfilosofi, nämligen så många som möjligt, så lyckliga som möjligt, till så lite lidande som möjligt. Min uppfattning är nämligen att lyckan om möjligt inte ska begränsas till några få, utan omfatta så många som möjligt, oavsett om de har rätten att kalla sig svenskar eller inte.

Vidare menar jag att endast en fullständigt historielös eller väldigt naiv människa, kan bortse från de båda partiernas moderna historia där Vänsterpartiet så sent som i slutet av 1980-talet kallade sig kommunister och samarbetade med kamraterna i Sovjet och Östtyskland, medan företrädare för Sverigedemokraterna så sent som i slutet på 1990-talet klädde sig i bruna skjortor och brände böcker.

Men är det rimligt att jag av de här anförda skälen låter bli att samtala med dem? Ska en person inte få säga sin mening bara för att personen är Sverigedemokrat eller Vänsterpartist? Det skulle ju i så fall innebära att vi utesluter drygt 30 procent av Sveriges befolkning från det demokratiska samtalet. Hur tror vi då att vi skapar ett samhälle som håller ihop? Är det då konstigt att människor kallar mig elitistisk, en del av etablissemanget, fake news? Är det rimligt att en majoritet om 70 procent, förtrycker en minoritet på 30 procent och inte låter dem komma till tals? Majoriteters förtryck är också ett slags tyranni. Och alla tyranner faller förr eller senare.

Så nej - det är inte rimligt att utesluta människor från det demokratiska arbetet och samtalet bara för att jag inte delar deras åsikter. Då agerar jag inte demokratiskt. Vi skapar inte ett samhälle som håller ihop genom att utesluta stora grupper från att få framföra sina uppfattningar. Diskutera, lyssna på varandra , syna varandras argument, tala sanning om verkliga förhållanden, kompromissa. Den verkligt svenska och demokratiska modellen har levt i snart 100 år. Den innebär inte att vi utesluter stora minoriteter från inflytande, såsom försöktes med löntagarfonderna. Istället lyssnar vi och reflekterar. Detta gäller såväl i det parlamentariska arbetet som i vardagen. Ett samhälle där människor vägrar tala med varandra kommer förr eller senare att falla isär.

Lillemickes demokratiskola: Majoritetens tyranni är också ett tyranni. Tala med varandra!

#demokrati #sverigedemokraterna #vänsterpartiet #likgiltighetsuger