THE BENEFIT OF THE DOUBT

19.10.2017

I dagens DN, https://www.dn.se/nyheter/sverige/nioariga-sabina-ar-okontaktbar-ska-utvisas/?utm_campaign=dn_prio_kvall&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev kan man läsa om nioåriga Sabina och hennes föräldrar som ska utvisas till ett land i före detta Sovjet. Familjen kom hit under flyktingkrisen 2015. Sabina har nu drabbats av så kallat uppgivenhetssyndrom och är inte kontaktbar, får sondmatas och ligger helt apatisk. Eftersom familjen kom till Sverige efter den 24 november 2015 så prövas deras ärende enligt den nya, tillfälliga asyllagstiftningen. Familjen i sin helhet bedöms inte ha skyddsskäl. Och familjen har inte kunnat bevisa för Migrationsverket att Sabina inte kan få den vård hon behöver i hemlandet. Man bedömer inte att omständigheterna är särskilt eller synnerligen ömmande.

Hur ska familjen kunna bevisa att Sabina inte kan få den vård hon behöver, och när ska egentligen en person eller familj anses ha synnerligen ömmande skäl?

Jag vet att dessutom finns mängder av ensamkommande barn som på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider nu hunnit fylla 18 år och därför skickas tillbaka trots att det i flera fall inte alls kan anses säkert att återvända till exempelvis Afghanistan.

Det engelska uttrycket give (someone or something) the benefit of the doubt, innebär att man ska ge en person en förmånlig eller i vart fall neutral bedömning intill dess man har full information. I Sverige motsvaras uttrycket av "hellre fria än fälla".

Jag är fullt medveten om den jobbiga situation vi hamnade i hösten 2015 under flyktingkrisen. Det är också lätt att skriva under på att Sverige, Tyskland och Österrike inte ensamma ka ta emot alla flyktingar utan att ansvaret måste fördelas över hela Europa. Sedan är det en annan sak att jag inte förstår varför vi ska vara bland de länder som har strängast regler. Men oaktat detta är det min uppfattning att om inte begreppet "synnerligen ömmande skäl" helt ska tappa betydelse är det dags att börja använda det både för Sabina och hennes familj, liksom för många ensamkommande barn som nu får lida för Migrationsverkets långa handläggningstider. Give them the benefit of the doubt.