SMURFEN PÅ LOFTET

22.05.2018

Jag talar till dig och säger att jag har en helig Smurf på loftet i huset där jag bor.

Du frågar om du får komma hem till mig och titta på hen helig Smurf.

Jag svarar att alla utom de klentrogna är välkomna till helige Smurfens hus.

Jag tar dig med upp på loftet och du säger att du inte kan se den helige Smurfen.

Du säger att jag ska bevisa att den helige Smurfen finns. Jag säger till dig att du inte kan bevisa att den helige Smurfen inte finns. - Endast de rättrogna kan se!

Du slänger sand på golvet för att se den helige Smurfens fotspår. Men du kan fortfarande inte se.

Jag säger till dig - Oh du klentrogne, Smurfen svävar ovan golvet.

Du försöker fånga den helige Smurfen med ett stort smurfnät. Men du lyckas inte.

Jag säger till dig. - Oh du klentrogne, Smurfen är en helig ande som inte hindras av dylika ting.

Du försöker fånga den helige Smurfen med laserpistol. Men inte heller detta illasinnade trick fungerar.

Jag säger till dig. -Oh du klentrogne, Smurfen är ett osynlig väsen som inte kan fångas med laser eller andra usla knep.

Du bryter ihop och påstår att det jag påstår är orimligt. Jag svarar dig. - Endast den rättrogne kan se. Alla mina följare vet att den helige Smurfen finns. Hen är god och allsmäktig. Du är rasist och bejakar inte min rättighet till religionsfrihet.

Du undrar hur du ska komma i åtnjutande av den helige Smurfens beskydd. Jag säger de heliga orden - gör som den helige Smurfen anbefaller på det att du må vara lycklig.

Du frågar vad den helige Smurfen anbefaller.

Jag svarar att den helige Smurfen inte kräver så mycket men att du tar en pungkula från din förstfödde son och icke låter kvinnor se hans hår och hud och att han lever gudfruktigt. Icke må han komma in i Smurfens hus. Dina döttrar må klä sig som de vill så länge de kryllar sitt hår och använder hatt, men lillfingerspetsen på deras vänstra hand ska stympas på det att välgång ska vara din följeslagare.

Du frågar var du ska bo. Jag svarar att den helige Smurfen gett oss en bra och helig stad att leva i. Den heter Stockholm. Vi måtte genast utrota alla Stockholmingar på det att hela den förlovade staden ska bli vår. Skånska ska talas i den heliga staden och kvinnorna ska bära lustiga hattar och krylla sitt hår. Din fru måtte vara din förmyndare och förvalta din egendom.

Du undrar varför vissa av den helige Smurfens följare, trots att de följer alla Smurfens bud, ändå drabbas av olycka. Jag svarar dig.

- Smurfens vägar är outgrundliga.

Låt oss alla be den bön som den helige Smurfen själv lärt oss att be:

Vår Smurf, du som är på loftet, Låt ditt namn bli helgat, låt ditt smurfrike komma,

Låt din vilja ske, på marken så som på loftet.

Ge oss de blåbär vi behöver, och ge oss skuldsanering,

Liksom de som inte betalat sina skulder till oss,

Och utsätt oss inte för kalsongprovet, utan rädda oss från det,

Ditt är loftet, din är maten och sjukdomarna,

I evighet. Adjö.

#smurf #bevis #sanning #förstånd #vetenskap #rimlighet