SKÄGGBARN

30.01.2018

En rättsstat är en stat där rättssäkerhet råder. Det låter enkelt, men vad innebär begreppet rättsstat och rättssäkerhet egentligen?

Som jag ser det, finns några helt nödvändiga ingredienser för att ett land ska betraktas som en rättsstat. För det första måste likhet inför lagen gälla, det vill säga oberoende vem som står inför domstolen ska samma lagar och regler gälla och reglerna ska tillämpas på samma sätt vare sig man är fattig eller rik, vit eller svart, lång eller kort. När det gäller brott ska en person bara kunna fällas om det är ställt bortom allt rimligt tvivel att personen är skyldig. Alla ska ha rätt att företrädas av oberoende advokat. För det andra ska domstolarna vara oberoende av politiker, vilket innebär att domstolarna ska kunna döma utan att politiker ska kunna lägga sig i. Därför är de viktigt att ha välavlönade och kompetenta domare som inte ska kunna avsättas bara för att de dömer i en för makten oönskad riktning. Slutligen måste domarna fattas utifrån ett vetenskapligt synsätt oberoende av skrock, religiösa föreställningar eller fördomar.

Även om min egen erfarenhet inskränker sig till kommersiella tvistemål, de vill säga olika typer av skadestånd eller andra fordringar, vågar jag mig påstå att Sverige i vart fall när de gäller det allmänna domstolarna, definitivt är en rättsstat. Men frågan är om vi är det i alla avseenden?

Det som fått mig att reagera är bland annat de så kallade medicinska åldersbestämningarna som Migrationsverket lutar sig emot när det gäller att besluta om en person som söker asyl är under eller över 18 år. Även om Rättsmedicinalverket godkänt metoderna har flera läkare invänt emot dem, och menar att felmarginalerna är alldeles för stora (se till exempel Dagens Medicin); https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/11/13/tung-kritik-mot-aldersbedomningar/

Sedan de medicinska åldersbestämningarna infördes har majoriteten av de undersökta ansetts vara över 18 år, och i folkmun har så kallade skäggbarn blivit ett begrepp.

Kollegor som arbetar med asylärenden vittnar dessutom om hur Migrationsverket blivit allt hårdare i sina bedömningar och om att det provocerande ofta kommer beslut i asylärenden timmar efter det att personen fyllt arton år.

Detta är inget nytt, utan har debatterats under hela hösten och efter årsskiftet. Det som emellertid gjort det än mer aktuellt, är det eskalerande våldet i Afghanistan den senaste tiden.

Det är möjligt att de medicinska åldersbestämningarna ger ett rättvisande resultat - det har jag inte kompetens att avgöra. Att det finns kompetenta människor som anser metoderna osäkra är emellertid också säkert. Det räcker vidare att se på statistiken för hur många personer som i snabb takt fått avslag på sin asylansökan, för att vem som helst kan tycka att det hela osar misstänkt följsamt mot politikernas önskningar, på samma sätt som Försäkringskassan för drygt tio år sedan började hitta arbetsförmåga även hos svårt sjuka personer.

Jag hoppas jag har fel, men är det så att vi börjar glida på rättssäkerheten bara för att bli kvitt ett obehagligt problem - då är vi fel ute. Rättsstatens principer måste alltid gälla, annars kan vi snabbt utvecklas i samma obehagliga riktning som Polen, Turkiet och Ryssland.

I gårdagens SvD kunde man läsa att Sven Wollter tilldelas årets Leninpris. Hoppla att det finns ett sådant! Nu väntar jag med spänning på att SD-politikern Gunilla Schmidt som 2015 ville skjuta flyktingar på Öresundsbron ska tilldelas stora Hitlerpriset.

För den upprörde vill jag nämna att den sista kommentaren var ironisk.

#skäggbarn #rättssäkerhet #rättsstat #asyl #migrationsverket #svenwollter #leninpriset