RASISM

20.03.2018

Den 21 mars varje år är det den internationella FN-dagen mot rasism och diskriminering. Det är tråkigt att konstatera att det faktiskt fortfarande finns behov av en sådan dag, men sådan är verkligheten.

En rasist tror att olika folkslag har vissa gemensamma och medfödda egenskaper som är oföränderliga oavsett uppväxt och kulturell påverkan. Detta var tydligt och uttalat under apartheid-regimen i Sydafrika in på 1990-talet och i USA ända långt in på 1960-talet, där färgade ansågs som andra klassens människor och därför inte hade samma rättigheter som övriga medborgare. Och även om dessa lagar numera är borta, lever rasismen fortfarande i delar av den amerikanska befolkningen vilket inte minst visades i förra sommarens upplopp av vit-makt anhängare i Charlottesville, Virgina. Dessutom lever sannolikt en visserligen inte lika uttalad, men ändå påtaglig rasism och diskriminering, vidare i stora delar av det amerikanska samhället.

Men inte bara färgade riskerar att drabbas. Alla som läst historia eller någon gång besökt ett av alla koncentrationsläger från nazityskland, vet att också det judiska folket drabbats hårt och ännu drabbas av rasism. Andra folkgrupper som drabbats och drabbas är romer och samer.

Problemet med rasister är inte främst deras teorier om att det finns bättre eller sämre raser av homo sapiens i och för sig, eftersom dessa teorier inte har något stöd inom vetenskapen. Problemet är vad teorierna leder till, nämligen en rasordning. I dess värsta former innebär denna rasordning att rasisterna menar att den påstått sämre rasen måste utrotas, såsom nazisterna och Förintelsen. I andra fall, som apartheidregimen och i USA fram till och med 1950-talet, att det stiftades lagar som förbjöd äktenskap eller sex mellan de vita och de färgade, eller att färgade inte fick sitta på bussen eller utestängdes från arbeten, bostäder och utbildning. Det vill säga en gynnad ras, de vita, och en missgynnad, de färgade.

Ett rasistiskt samhälle är ett ont samhälle, eftersom det konsekvent missgynnar människor med vissa yttre egenskaper. Precis som med jämlikhet mellan könen, måste vi fortsätta att sträva efter att alla människor, oavsett sin hudfärg eller tillhörighet till en viss folkgrupp, alltid får samma möjligheter. Rasismen är och förblir ett bländverk av ondska som bör bekämpas var helst man stöter på den. Så många som möjligt så lyckliga som möjligt - därför är jag antirasist.

Lillemickes avelskola: Om vi skulle avla fram en ny ras av människor, vad skulle det bli? Små vita och kloka människopudlar? Aggressiva och hetsiga stridsmänniskor? Keliga men lata? Vem skulle bestämma vilka egenskaper som är bra? Vad skulle hända med oss andra som inte platsar i avelsprogrammet?

Ät lite torrfoder och tänk till!

#rasism #diskriminering #internationellaFNdagenmotrasismochdiskriminering