RÄDSLA ÄR EN DÅLIG RÅDGIVARE. LIKSOM HAT.

25.07.2019

Prins Zeid Ra'ad al-Hussein påstås ha sagt att "rädslan är en dålig rådgivare". Han kunde lagt till att hat och ilska inte heller är konsulter en klok människa bör anlita. Ändå känns det som att det är just det vi är på väg att göra.

Steven Pinker skriver i sin bok Enlightenment Now om hur dåliga nyheter får oss att reagera mycket mer än goda nyheter. Dessutom att dåliga nyheter också har en tendens att bli bra mycket mer dramatiska än de goda. Detta får till följd att media fokuserar på de dåliga nyheterna, vilket medför att den som tittar/lyssnar/läser för mycket nyheter tenderar att få en mer negativ bild av världen än hur verkligheten egentligen ser ut.

Vilken tidning skriver till exempel på första sidan att antalet mord per capita idag är mycket lägre än för hundra år sedan? Eller att barnaga numera är sällsynt i Sverige till skillnad från då rätten att aga sitt barn avskaffades 1966. Och när tog TV4-nyheterna senast upp hur många 100-tals miljoner människor som sparat livet sedan Edward Jenner förstod att människa kan vaccineras mot smittkoppor 1796? Och varför slås det inte upp stort att en stor del av växthuseffekten kan förhindras genom att plantera träd? Eller att det nu finns fullgoda alternativ till plast?

Istället matas vi med gängskjutningar, integrationsproblem, plast i haven och smältande polarisar. Jag menar ingalunda att vi ska ignorera problemen. Men med en genomgående negativ bild av framtiden förvandlas lätt handlingskraft till vanmakt. Kärlek till hat. Ett polariserat samtalsklimat.

Rädsla är en dålig rådgivare, liksom hat. Därför bör vi kanske i större utsträckning försöka hitta de goda nyheterna och inte ensidigt fokusera på de dåliga. Livet kan förvisso vara farligt, farligt - men som Björn Skifs skaldade redan på 1970-talet också vara "härligt, härligt".

#likgitighetsuger