PROCESSEN

21.02.2018

I min ungdom läste jag en bok som gjort stort intryck på mig, och som faktiskt delvis styrt mitt yrkesval. Den bok jag syftar på är Processen av Franz Kafka.

Boken handlar om Josef K. som en dag häktas utan att få reda på varför. Han blir kallad på ideliga förhör och blir allt mer vilsen och frustrerad tills han dag blir hämtad till sin egen grymma avrättning.

I Polen håller regeringen nu på att montera ner rättssäkerheten. Istället för domare som står fria från politiska påtryckningar sägs nu majoriteten av domare upp, och istället görs politiskt tillsatta nickedockor sin entré. Skulle de våga gå emot regeringen i någon fråga, blir deras tid som domare troligen kort. Detta görs under ursäkten att domarkåren ska moderniseras och effektiviseras.

Domare och oberoende domstolar är en del av en oerhört viktig maktdelningsprincip som vi inte får rucka på. Politiker ska inte kunna utöva påtryckningar på domare för att få ett visst, politiskt bekvämt domslut. Börjar vi rucka på detta, är risken överhängande för korruption och ett maffiasamhälle där politiker kan gynna sina närstående på olika sätt. Det är inte vad du åstadkommit som räknas, utan vem du känner.

Ett land där rättssäkerhet aldrig funnits är Kina. Nu har de åter, som det framstår, anhållit den svenske bokförläggaren Gui Minhai. Förra gången förde de bort honom från Thailand, ett annat land, och denna gång i Kina inför svenska diplomater.

Ibland kan man i media få intrycket att det svenska rättssystemet befinner sig i fritt fall. Så är det inte. Polisen har problem och är underbemannade. Men i stort sett fungerar det svenska rättssystemet utmärkt. Vi har fria och oberoende domare. En poliskår som fungerar om den bara får resurser. Duktiga åklagare som försöker se båda sidor.

Att bo i en rättsstat är oerhört mycket värt och en stor del i att så många människor faktisk har det väldigt bra i vårt land. Tycker vi att vissa straff är för korta eller för långa, så får vi försöka att påverka politikerna att ändra lagarna. Men låt det aldrig gå som för Josef K. eller Gui Minhai.

Lillemickes advokatskola: Det fanns ett skäl till att det blev advokatyrket för mig, nämligen den legendariska tv-serien "Lagens änglar", LA Law! Alla tv-serier är inte skrot!

#processen lagensänglar #lalaw #josefk #guiminhai