POLITIKER SOM PÅ HEDER OCH SAMVETE SÄGER SANNINGEN

19.04.2018

All forskning om vittnespsykologi visar att vittnesförhör ska tas med stor försiktighet. Detta beror inte på att de flesta vittnen medvetet ljuger, för även om lögner förekommer så är det enligt min erfarenhet ändå ganska ovanligt. Däremot påverkas våra minnen bland annat av både hur situationen såg ut vid själva händelsen (stod mördaren under en gatlykta eller i skuggan?), dels efterföljande intryck från vad exempelvis andra vittnen sagt (var mördarens mössa grå eller hade hen i själva verket en röd mössa?), dels tillrättalägger vi omedvetet situationen och minns ofta oss själva i bättre dager än så som det egentligen var (jag var klädd i kostym, eller var det i min ofräscha pyjamas?). Mängder av andra intryck påverkar våra minnen och ju längre tid det går från själva händelsen, ju svårare blir det. Det är detta som på vetenskapsspråk kallas bias, dvs. felaktigheter i datainsamling och kanske partiskhet. Detta vet alla domare, advokater och åklagare.

Ändå kräver vi av alla vittnen att de ska tala sanning. Innan förhöret tvingas vittnen lova och försäkra, på heder och samvete, att säga hela sanningen och intet förtiger, tillägger eller förändrar. Den som medvetet ljuger riskerar att dömas för mened till flera års fängelsestraff.

Att det är på detta sätt är givetvis helt följdriktigt. Vi skulle ju inte kunna leva med en situation som innebar att vittnen medvetet satt och ljög. Hela rättsprocessen hade ju då fått göras om, inte minst vittnesförhören.

Men är det då inte konstigt att en sådan viktig sak som att styra ett land inte kräver motsvarande heder och samvete? Inte minst Donald Trump hade ju suttit i fängelse sedan länge. Men inte heller svenska politiker är alltid bra på att hålla sig till sanningen. Exempelvis skandalen runt Transportstyrelsen i somras antyder att sanningen inte alltid suttit i förarsätet. Men också i politiska debatter kan vi förhållandevis ofta höra halvsanningar och ibland påståenden helt tagna ur luften.

Det vore därför befriande om alla politiker, innan de kandiderade till sina förtroendeposter, tvingades avlägga ungefärligen samma ed som våra vittnen gör redan idag. Kanske hade vi på detta sätt kunnat undvika de värsta avarterna i politiska debatter och istället fått se debatter som var sakliga och som leder fram till att långsiktigt säkra demokratin och verkliga resultat och framåtskridanden i sakfrågor istället för den alltmer utbredda populismen. Kanske hade vi till och med kunnat ta livet av ett och annat nättroll.

Lillemickes politikerskola: Ärlighet varar längst och käbbel tröttar.

#sanningen #politik #debatt #demokrati #val2018 #käbbel #vittnesed #politikered