OM VARFÖR MINUSTILLVÄXT ÄR ETT KONTRAPRODUKTIVT ARGUMENT I MILJÖDEBATTEN

25.08.2018

Budskapet har gått fram till de flesta. Jorden blir allt varmare och det beror på oss människor. Dessutom tror jag att de allra flesta inser att det som hotar att komma är extremt dåligt för oss, men framförallt för våra barn, barnbarn och generationerna efter det.

Vi kan förvisso strunta i vad de flesta forskare säger, blunda för problemet och hoppas på det bästa, eller kanske luta oss mot att sådant som ansågs som vetenskapligt bevisat för bara några år sedan, senare har reviderats. Häromåret fick vi till exempel veta att vår ras, homo sapiens, sannolikt är 60.000-70.000 år äldre än vad vi tidigare trott.

Problemet denna gång är att om majoriteten av klimatforskarna har rätt om klimatförändringarna, så är konsekvenserna så drastiskt dåliga att det skulle vara som att spela rysk roulett om vår civilisation ifall vi chansar på att forskarna har fel.

Mot denna bakgrund har vi alltså enligt mitt sätt se det en moralisk skyldighet att göra vårt allra bästa för att undvika den miljökatastrof som den globala uppvärmningen tycks innebära. Så vad gör vi då om vi nu ska hålla oss till den av mig föreskrivna moraliska regeln - så många som möjligt så lyckliga som möjligt till så lite lidande som möjligt så länge som möjligt?

Den allra mest extrema lösningen vore ju såklart att hela jordens mänskliga befolkning samtidigt begick självmord. Då hade ju våra koldioxidutsläpp nästan omedelbart upphört. Men förutom att en sådan lösning är orealistisk synes den för mig dessutom som föga attraktiv. Jag tror dessutom inte att jag är ensam om den uppfattningen.

Ett annat argument som emellertid framförts av seriösa miljödebattörer är argumentet om minustillväxt. Såvitt jag kan förstå är tanken att vi ska stanna på den levnadsnivå vi är idag, och leta oss tillbaka. Oklart hur långt, men förmodligen till en nivå som i mitten av 1800-talet då koldioxidutsläppen började ta fart i och med den industriella revolutionen.

Precis som med kollektivt självmord för hela jordens befolkning, hade detta scenario säkert medfört att växthuseffekten avtagit. Men är det ett hållbart och rimligt argument? Ur ett renodlat miljöperspektiv är det sannolikt ett jättebra argument. Problemet är bara att argumentet har en uppförsbacke som jag bedömer som nästan oöverstigligt, nämligen riktningen. Jag tror nämligen det är lite naivt att tro att människor frivilligt skulle backa in i framtiden.

I nästan alla lagidrotter gäller att det är mycket enklare att försvara framåt, än att backa. Jag tror det är exakt samma sak vi upplever med miljödebatten.

De som för fram argumentet om minustillväxt gör det alldeles säkert i högsta välmening. Jag tror emellertid att argumentet för minustillväxt är fel av i huvudsak fyra skäl.

1. Även om jag inser att vi måste sluta tära på jordens resurser, kan jag inte se att sluta tära på jordens resurser utesluter tillväxt så länge tillväxten baseras på att vi återvinner de produkter vi kasserar. Jag kan inse att detta argument ur en miljöaktivist eller ekonoms synvinkel kan anses som naivt, men jag har ännu så länge inte hört något motargument som jag bedömer kullkastar min tes.

2. För det andra måste våra politiker ge oss möjlighet att leva som de vill att vi ska göra. Det går inte att predika att befolkningen ska åka tåg, när så få politiker vill investera i tågen och dessutom genom avreglering gjort det till ett heltidsarbete att boka ett långfärdståg både inom och utom Sverige.

3. För det tredje tror jag att om vi kollektivt ska kunna förmås att agera i rätt riktning så krävs en optimistisk framtidsbild. Inte undergångshistorier om hur hemskt allt kommer att bli. Måla istället en härlig bild av ett land med helt fossilfritt bränsle som ligger i framkant inom vetenskap och innovationer. Ett bättre land. En bättre framtid. För alla.

4. För det fjärde, och kanske det viktigaste, så är det välstånd och tillväxt som faktiskt ger oss möjlighet att skapa de tekniska och andra innovationer som är helt nödvändiga för att lösa problemen. Som historien visar är ett samhälle utan resurser och framtidstro dömt att falla.

#välstånd #globaluppvärmning #växthuseffekten #minustillväxt #optimism