OM MÄNNISKAN I BURKAN – EN BLOGG OM TOLERANSEN

02.06.2018

I veckan som gick kunde den intresserade läsa att danska folketinget nu beslutat om ett förbud mot att bära burka och niqab offentligt. En niqab är en slöja som täcker hela kvinnan utom ögonen, medan burkan har ett nät som täcker också ögonen. Såvitt jag kan förstå är tanken dels att förhindra det kvinnoförtryck som niqab och burka anses innebära, dels att i Danmark möter människor varandra ansikte mot ansikte.

Jag har gjort en mindre, högst ovetenskaplig, undersökning i min omgivning av vad olika människor tycker om förbudet. Som sagt - undersökningen är högst ovetenskaplig - och har bara bestått i diskussioner med människor i min omgivning. Jag vet därför inte om svaren bara beror på den omgivning jag befinner mig i eller om det är en generell uppfattning bland svenskar. Nåväl, för att göra det kort så tycks den allmänna uppfattningen i min omgivning vara att förbudet mot burka och niqab på offentlig plats är bra. Åsikten uttrycks tydligt från vänster till höger och bland eljest liberala människor. Det huvudsakliga skälet som åberopas tycks vara att niqab och burka står för kvinnoförtryck.

Själv är jag - som vanligt tror jag några tycker -mer vankelmodig och har haft svårt att bestämma mig för vad jag egentligen tycker. Skälet till min tveksamhet är att jag har svårt att se att det är statens sak att bestämma vad vi ska ha på oss eller inte. Mina tankar leder ofelbart till Maos Kina och nuvarande Nordkorea där den store ledaren i stor utsträckning bestämmer hur människor ska se ut. Det är inget samhälle jag vill leva i. Med risk för att bli påhoppad av någon arg kulturrelativist, nazist eller kommunist sticker jag ut hakan och påstår att ingen annan heller vill leva i ett sådant totalitärt samhälle.

Men, invänder förbudsförespråkarna då; - Nu struntar du i kvinnan i burka eller niqab!

Och jag som till och med vågar kalla mig det av många så avskydda begreppet feminist. Hur går det ihop?

Frågan är som sagt inte lätt, i vart fall inte för mig, och det har föranlett mig att i tanken föra samtal med två av historiens största tänkare enligt min uppfattning, nämligen Voltaire och John Stuart Mill. Dessa filosofer hade dessutom den egenheten att de skrev så att en vanlig människa som jag själv tror sig begripa vad de menade.

Voltaire (Traktat om toleransen) talar om för mig att religiös intolerans, även för en ateist som jag själv, ofta medför fruktansvärda konsekvenser. John Stuart Mill (On Liberty) säger att "the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community against his will, is to prevent harm to others".

Så utgångspunkten är att vi ska vara toleranta mot andra människors religiösa övertygelser och att en tvingande lag endast ska tillgripas för att skydda andra från övergrepp och skada.

Då är vi till slut framme vid kärnfrågan - vem skyddar burkaförbudet? Är det människan i burkan eller oss människor utanför burkan?

Om jag för en stund försöker tänka som en strikt troende muslimsk man, inte lätt det medger jag, så tror jag att konsekvensen av burkaförbudet blir att jag inte låter min fru eller mina fruar att lämna lägenheten eller huset. Hon får helt enkelt stanna hemma så att hon inte riskerar familjens heder och att jag i så fall tvingas döda henne.

Då blir frågan - vem har burkaförbudet skyddat - kvinnan i burkan eller oss utanför burkan? Vems frihet är det vi i så fall värnar? Inte kan det väl vara den burkaklädda kvinnan som lever inlåst i en lägenhet i ett av Köpenhamns förmenta getton? Hennes frihet har om möjligt blivit ännu mindre.

Personligen har jag därför, i alla fall till bättre argument kan få mig vankelmodig igen, kommit till slutsatsen att jag inte är för ett förbud mot burka och niqab. Det kan inte vara statens sak att lägga sig i vad vi har på oss eller inte. Det innebär inte att jag struntar i människorna med burka, bara att jag tror vi istället måste försöka utbilda och diskutera bort religiös fanatism och hederskultur var vi än ser det. Inte förbjuda kläder.

#tolerans #burka #niqab #religion #voltaire #johnstuartmill #donquijote