OM MÄN SOM HATAR BARN – EN BLOGG OM RASISM

07.08.2018

För ett par veckor sedan hade jag en underbar vecka i Göteborg på Gothia Cup med mitt lag bestående av 13-14 åriga tjejer i Hittarps IK. Men som många andra positiva upplevelser, hade också denna en riktigt ful baksida som jag och mitt lag dessbättre lyckades undvika.

Vid ett tillfälle skulle jag få en stund att umgås med min hustru, utan laget. Hon väntade på mig vid Centralstationen, talandes i telefon. Ett afrikanskt tjejlag i ungefärligen samma ålder som min egen dotter passerade förbi, glatt sjungande tillsammans, hand i hand. Då dök det plötsligt upp en blekfet svensk man i övre medelåldern och började på klingande svenska peka och skrika åt laget: - Era jävla negrer, åk hem, vi vill inte ha er här!

Min fru, som alltså talade i telefon, hann inte reagera innan den blekfete snabbt försvann in i en spårvagn och åkte därifrån.

Jag vet inte vad detta var för människa. Men en vuxen person som skriker på det sättet åt andra människor, än värre åt barn, kvalificerar sig i alla fall för mig som rasist. Vad jag i övrigt anser om sådana människor, ska jag hålla för mig själv för att inte riskera skriva något förhastat.

För många av oss, känns rasism intuitivt fel. Men uppenbarligen känner inte alla människor så. Det jag här ska försöka göra är att sakligt argumentera varför rasism är fel som princip, inte bara som en känsla.

Vi tillhör alla däggdjursarten homo sapiens oavsett om vi kommer från Kina, Europa, Afrika, tillhör Amerikas ursprungsbefolkning, är eskimåer, samer, romer etc. Så långt hoppas jag att de flesta är överens, om inte skolan fullständigt misslyckats med att undervisa om de överväldigande bevis som finns för evolutionen. En rasist menar emellertid att de olika särarter som uppstått genom människans cirka 300.000 år gamla historia, medfört att vissa av dessa särarter skulle vara bättre än andra och att blanda särarterna på något sätt skulle vara fel.

Jag ska nu argumentera varför rasisterna av princip har fel, oavsett om någon så kallad människoras skulle anses ha bättre egenskaper än någon annan. Det förtjänar dock att påpekas att jag ännu inte sett någon seriös forskning som talar för att en eller annan människoras skulle vara bättre än någon annan.

Jag tänkte ta avstamp inom vårt eget område, nämligen Sverige. Om vi gör ett tankeexperiment att alla som bor här, också skulle härstamma från detta område, det vill säga vi skulle inte haft någon invandring alls sedan kanske 5.000 år, med andra ord ungefär 5.000 år efter det att den senaste istiden avslutades. Om jag bortser från risken för inavel, hade vi då alla varit exakt likadana, med exakt samma förutsättningar och förmågor? Knappast. Men hade det då varit rätt att de starkare förtryckte de svagare? En fascist hade förmodligen tyckt så, men dessa har vi som väl är inte så många kvar av. Inte ens Sverigedemokraterna förespråkar något sådant. Tvärtom talar också Sverigedemokraterna om att återskapa folkhemmet och ge trygghet för de svaga. Skillnaden är att Sverigedemokraterna bara vill återskapa folkhemmet för de som Sverigedemokraterna betraktar som svenskar. Inga andra. De är alltså enligt min definition rasister, men inte fascister. Det är också bland annat därför Sverigedemokraternas människosyn skiljer sig från min egen livsfilosofi, eftersom jag strävar efter mesta möjliga lycka för alla, inte bara för oss som råkar ha rätten att kalla oss svenskar. Men däremot är jag helt enig med Sverigedemokraterna om att vi måste ta hand om samhällets svaga. Skillnaden är att jag anser omhändertagandet och medmänskligheten borde omfatta alla, oavsett om dessa härstammar från Afrika, är samer, judar eller direkt utsprungna från lerjorden i Skåne.

Låt oss då göra tankeexperimentet att människor med asiatiskt ursprung är mer intelligenta och kapabla än alla vi andra. Ett för övrigt inte helt otänkbart scenario eftersom många studenter på USAs skolor med asiatiskt ursprung visar bättre studieresultat än sina studiekompisar med europeiskt ursprung. Men anser vi därför att de skulle ha rätt att förtrycka oss andra? Knappast. Eller om det skulle visa sig att Romer var överlägsna alla andra européer - skulle de då få dominera oss andra? Hade det verkligen varit att se till att så många som möjligt blir så lyckliga som möjligt? Den som svarar ja på den sista frågan är rasist. Vi andra förstår att oavsett om olika människor har olika förmågor så är människovärdet ändå detsamma. Därför är rasism inte bara intuitivt, utan också logiskt, fel.

#rasism #likgiltighetsuger #folkhemmet #Sverige