OM LYCKLIGA DÅRAR OCH ENGAGEMANG

14.07.2018

Det händer att människor ifrågasätter att jag engagerar mig i olika frågor. Ännu oftare händer det att människor blir provocerade av att jag ifrågasätter att så många andra människor väljer att göra tvärt om, det vill säga inte bry sig.

När jag ifrågasätter det ökade flygandet, hur vi behandlar djur, eller mångas ensidiga, nästa tvångsmässiga, diet av mycket kött trots dess miljöpåverkan, att pendla med bil trots att det finns fullgoda bussförbindelser eller cykelvägar, så provoceras människor eftersom de upplever jag utmanar deras livsstil.

På samma sätt blir människor som vill normalisera SD och V, provocerade när jag drar upp dessa partiers förflutna och vissa SD-medlemmars direkt rasistiska uttalanden.

På ett sätt kan jag hålla med er som tycker att jag inte ska bry mig, eftersom en av de principer jag själv håller högst är individens frihet att göra vad individen vill. Denna individuella frihet får endast begränsas om det behövs eftersom det individen gör skadar eller riskerar skada andra.

I frågan om vilka "andra" jag riskerar skada, ingår självklart andra människor. Men för mig ingår också kommande generationer människor, till stor del vår natur och världens djur eftersom också djurens lidande eller lycka rimligen måste beaktas i den totala bilden av lyckan i världen.

Så svaret på varför jag bryr mig, är att jag inser att både min egen såväl som de flesta i min omgivnings livsstil, måste ändras om vi ska klara FN:s klimatmål. Klarar vi inte klimatmålet så skadar vi för kommande generationer, alltså våra egna barn och generationerna därefter, och då har vi alltså inte levt enligt principen att det vi gör inte skadar någon annan. Det är därför jag bryr mig.

Enligt sedvanlig skadeståndsteori ska den som orsakar skadan, åtgärda den enligt talesättet "you broke it, you fix it". Problemet med klimatet är att det inte går att reparera om vi inte tar tag i det nu.

Det är exakt samma anledning varför jag engagerar mig mot politiska partier med totalitärt förflutet. Till skillnad från fascister, kommunister och nazister värderar jag den individuella friheten att vara bland de högsta värdena i livet. Utan frihet att tänka, säga, göra vad jag vill och slippa vara kameraövervakad eller avlyssnad, så hade livet inte varit mycket värt enligt min uppfattning. Jag kan därför inte sitta stilla och overksam och låta min omvärld förvandlas till ett totalitärt helvete, utan att kämpa emot.

Alla människor kan välja att engagera eller inte engagera sig i samhället och att läsa på i olika sakfrågor och politik.

Vem är jag att hindra någon som hellre vill glo på en dokusåpa om en debil samling människor än att läsa och försöka förstå? Det står var och en fritt att endast se det den enskilde anser får han eller hon att må bra - men då riskerar de också att vakna upp en dag till ett samhälle vare sig de eller deras barn vill leva i. Hoppla - vad hände när jag var på Netflix?

Som John Stuart Mill konstaterade redan i mitten av 1800-talet är jag hellre upplyst och i någon mån bekymrad över tillståndet i världen, än en lycklig men oupplyst dåre. Om dåren är av en annan uppfattning beror det bara på att dåren inte kan se båda sidor av saken.

Lillemickes demokratiskola: Demokrati innebär tanke, engagemang och diskussion. Den dagen vi slutar engagera oss har vi inte längre en demokrati.

#demokrati #engagemang #dårar #frihet #likgiltighetsuger