OM KAMERAÖVERVAKNING OCH FRIHET

04.11.2018

En utredning föreslår att polisen ska slippa begära tillstånd för kameraövervakning. Den övervägande delen av riksdagspartierna, inkluderat de i detta sammanhang "så kallade" Liberalerna, är positiva till förslaget. Polisen välkomnar föga förvånande förslaget och menar att en förändrad lagstiftning kommer att innebära fler kameror. Inte så förvånande kanske.

Så sent som på försommaren antog riksdagen annars en ny kameraövervakningslag, men polisen, Allianspartierna och SD är inte nöjda med lagen, eftersom tillståndsplikten för polisen kvarstår. Den nya utredningen föreslår att tillståndsplikten avskaffas och utredaren föreslår inte ens någon anmälningsplikt. Mindre krångel för polisen helt enkelt. Låter det inte fantastiskt?

Låt mig inledningsvis påpeka att jag inte i sig har något emot kameraövervakning om det har en påvisbar effekt på brottsligheten. Ibland får jag emellertid intrycket av det beslutas om kameraövervakning utan riktiga beslutsunderlag och framför allt tycks analysen av hur kameraövervakningen fungerat, lysa med sin frånvaro. Men även jag inser att kameraövervakning kan vara ett utmärkt sätt att kostnadseffektivt komma åt och förhindra viss brottslighet. Och till och med jag inser att det knappast är lönt att yra över övervakningssamhället, 1984 och så vidare. Övervakningssamhället är redan här och det lär inte försvinna.

Problemet jag ser är däremot att om polisen får fri tillgång till kameraövervakning utan att behöva söka tillstånd - vem vet då om polisen missbrukar sina möjligheter? Om ingen övervakar övervakaren - vad kan då hända?

Att som vissa politiker aningslöst säga att "jag litar på polisen" förefaller så naivt att jag blir mörkrädd. Jag litar också i de flesta fall på polisen. Men ingen rimligt påläst människa kan påstå att polisen aldrig begår misstag eller missbrukar sina befogenheter. Rättsskandaler som Kevin-fallet, Thomas Quick, Kaj Linna och så vidare bevisar att inte ens polisen är ofelbar. Att utgå från att staten alltid är god torde vara ett stort misstag. Det som är tillåtet idag är kanske förbjudet imorgon? Tänk vad Hitler kunnat göra med obegränsade möjligheter till kameraövervakning. Betänk vad som i denna stund händer i Kina.

Ett vanligt argument i debatten är "rent mjöl i påsen"-argumentet. Själva idén är att om jag inte har något att dölja, så finns det heller inga argument emot kameraövervakning. Problemet är att om vi hela tiden vet att vi är övervakade, så kommer det att forma våra tankar så att vi på sikt inte vågar tänka fritt eller kanske säga rakt ut något som inte passar makthavarna. Tänk ett sådant redskap i händerna på Björn Söder när han ska bestämma vem som är svensk och inte svensk.

Lillemickes kameraskola: Gärna kameraövervakning, men först tillstånd. Övervakaren måste övervakas.

#kameraövervakning #polisen #statenärintealltidgod #rentmjölipåsen #likgiltighetsuger