NÄR MIN CANCER BOTADES GENOM HOMEOPATI

27.04.2018

Ganska ofta får jag kritik för att jag inte lyssnar på människor som blivit botade genom homeopati.

Homeopati är den så kallat alternativa behandlingsform som säger att ett ämne som kan skapa vissa symptom hos en frisk individ kan bota samma symptom hos en sjuk individ, - liknande bör med liknande botas.

Studier visar att effekten av homeopati är jämförbar med placebo, det vill säga den positiva effekt som vissa patienter kan känna av en viss medicin trots att medicinen i sig är bevisat verkningslös.

Själva fenomenet är inte så konstigt eftersom bara det faktum att patienten känner att hen får en behandling och känner att någon bryr sig, medför en positiv effekt. Problemet är att när kroppen efter ett tag märker att den falska medicinen inte hjälper, då försvinner också den positiva effekten.

Det jag påstår ovan är allmänt vedertaget hos läkare och inom vetenskapen, och borde egentligen inte vara kontroversiellt. Ändå kan jag få höra argument som - Jag vet väl själv bäst hur jag kände det? eller - Hur kan det då komma sig att väntrummet är fullt uppe hos min homeopat? eller, - Vetenskapen kan faktiskt inte förklara allt!

Nej, det är rätt. Vetenskapen kan inte förklara allt. Än. Men den vetenskapliga metoden syftar till att på att ett systematiserat sätt få en så säker bild som möjligt över vilken rimlig metod och medicin som fungerar.

Precis som med placebo kan jag uppleva lindring för antingen inbillade eller verkliga krämpor om jag går till en homeopat. Problemet är att om homeopatens behandling inte kan vissa sig systematiskt bättre än ett sockerpiller på majoriteten, då är ju metoden meningslös för det stora flertalet och chansen att bli botad är lika stor som om någon annan medicinman, häxdoktor eller shaman ger mig fladdermusbajs att äta. Bara att känna att någon medicinman lyssnar på mig kan nämligen ha en positiv effekt. Men som behandlingsmetod torde de flesta vara ense om fladdermusbajs fungerar dåligt.

Vad jag vill säga är att enskilda människor visst kan känna lindring av en så kallat alternativ medicin eller alternativ behandlingsmetod. Men går den inte att säkerställa är den ur ett medicinskt perspektiv meningslös. Det skulle ju knappast fungera att ha individuella metoder för alla människor. Läkarna, och indirekt staten som ju finansierar vården, måste rimligen utgå från metoder och läkemedel som har bevisat positiv effekt. Allt annat vore ju slöseri med resurser.

För några år sedan hade jag en klient som drabbades av prostatacancer. När jag träffade honom hade han enligt läkarna ungefär tre månader kvar att leva. Min klient hade ett företag som drabbats svårt ekonomiskt av en kriminell rådgivare och klienten var nästan besatt av tanken att stämma rådgivaren för att få skadestånd. Jag tog mig an fallet och stämde rådgivaren. Innan jag stämde rådgivaren sade jag dock till klienten att en rättegång låg minst 12 månader bort. Han var införstådd med detta, men ville bestämt driva ärendet. Min klient hann under den korta tid vi fick känna varandra åka till Brasilien tre gånger, eftersom han där hört talas om en häxdoktor som kunde bota cancer. Min klient var en förståndig människa och sade själv att "jag vet ju att det är humbug, men jag har inget att förlora och jag mår bättre varje gång jag varit där". Min klient dog en månad innan rättegången, men alltså åtta månader senare än vad läkarna förutspått. Hans dödsbo fick skadeståndet.

Häxdoktorn kunde alltså mycket riktigt inte bota cancern, men fördröja döden eftersom min klient mådde lite bättre varje gång han varit där.

Jag är själv ett levande exempel på exakt samma effekt. Av någon anledning fick jag, som inte annars är känd för inbillningssjuka eller att gå på vårdcentralen i onödan, för mig att jag fått prostatacancer för några månader sedan. Jag tyckte att det sved när jag hade kissat. Ett läkarbesök senare där jag konstaterats vara fullt frisk var all sveda borta. Simsalabim. Hade jag trott på en homeopat hade denne alltså kunnat bota mig lika lätt. En läkare lyssnade och tog mig på allvar.

Poängen är alltså att jag vare sig vill förringa eller ta bort känslor hos människor som känner sig botade av homeopater eller andra alternativa metoder eller mediciner. Men att dessa icke-evidensbaserade metoder eller mediciner skulle ha någon botande effekt på flertalet människor är uppenbart en ren lögn. Om inte hade metoderna såklart gått att bevisa genom systematiska studier och sannolikt genererat några nobelpris i medicin. Ett fåtal människor som känner sig bättre, är emellertid inte något bevis. Det är psykologi.

Lillemickes vetenskapsskola: Att homeopati inte fungerar är ett antagande baserat på kunskap inom kemi, fysik och fysiologi. Känslor är inte bevis.

#homeopati #akupunktur #medicinmän #häxdoktor #cancer #alternativmedicin #alternativabehandlingsformer #känslorärintebevis #nobelpris