NÄR HYCKLERIET HETER DONALD

05.12.2017

Så fick Donald sin framgång till slut. USAs högsta domstol meddelade i måndags att den godkänner inreseförbudet från Iran, Libyen, Syrien, Jemen och Somalia.

Gemensamt för dessa länder är att de är fattiga, och förutom Iran, dessutom är krigshärjade.

Gemensamt för vissa andra muslimska länder, Saudi Arabien, Quatar och Förenade Arabemiraten som inte omfattas av inreseförbudet är att de är betydligt rikare och att Donald påstås ha affärsintressen där. En annan gemensam sak för sunnitiska Saudi Arabien och Quatar är att båda länderna kopplas till sunnitiska terrorgrupper, exempelvis al-Qaida och ISIS.

Ändå påstås skälet för inreseförbudet vara att skydda USAs befolkning från terrorism. Logiskt? Nej. Hyckleri. Ja.

Hur någon logiskt tänkande person kan anse att det är bra med en aktiv affärsman som president, istället för professionella politiker, är för mig en gåta. Visst kan det vara bra om personer går från affärslivet och det civila arbetslivet till att bli politiker och vice versa, för att få en större verklighetsförståelse bland politiker. Men det går inte att styra ett land som man styr ett företag hur gärna vi än vill tro det.

En politiker måste vara obunden från egna affärsintressen för att kunna fatta långsiktigt, genomtänkta och välgrundade beslut som ökar lyckan och minskar olyckan för så många som möjligt så länge som möjligt. Då går det inte att ta hänsyn till egna affärsintressen, eftersom man då inte tänker för allas bästa.

Det är också tydligt att det inte går att avfärda en president med kärnvapen, som man möjligen är van att behandla en anställd som inte håller måttet. Little Rocket Man kan inte bara avskedas. Man måste förhandla.

#Trump #politik #hyckleri #littlerocketman