NÄR FÖRBUD MOT SAMKÖNADE ÄKTENSKAP ÄR VIKTIGARE ÄN BARNEN

13.03.2018

USA är många sätt ett fantastiskt land med några av världens skarpaste hjärnor och många framgångsrika företag och innovationer. Dessvärre tycks förståndet vara väldigt ojämnt fördelat.

I Tennessee spärrades i förra veckan en proposition mot barnäktenskap. Skälet är att en konservativ advokat avser på religiös grund driva ett fall mot samkönade äktenskap med argumentet att USAs Högsta Domstol upphävt alla äktenskap i Tennessee genom att tillåta samkönade äktenskap. Skulle då parlamentet i Tennesse upphäva barnäktenskap, skulle detta riskera att öppna upp även för att ogiltigförklara samkönade äktenskap. Enligt The Hill ( https://thehill.com/homenews/state-watch/377367-tennessee-gop-kill-ban-on-child-marriage ) var det under 2016, 42 män och 166 kvinnor under 18 å som giftes i staten. Den ideella organisationen Unchained at Last säger att det har funnit minst tre äktenskap i Tennessee där barn så unga som 10 år gamla gift sig. En uppgift som i och för sig ifrågasatts av myndigheterna.

Så i staten Tennessee är det viktigare att bevara tusentals år gamla regler i en mossig bok, än att försvara barnen mot övergrepp. Och vad gör den kristne guden åt detta? Som vanligt - ingenting.

Gud har talat: - Jag är allsmäktig och kan åtgärda alla världens problem. Men jag pallar inte.

#Tennessee #barnäktenskap #samkönadeäktenskap #homofobi