NÅGRA ANMÄRKNINGAR OM CIVIL OLYDNAD

04.08.2018

De senaste dagarna har det blossat upp en diskussion om civil olydnad avseende aktivisten Elin Ersson. Debatten fick dessutom ytterligare fart när Advokatsamfundets generalsekreterare på twitter uttalade sig i positiva ordalag om Elin Erssons agerande och ansåg att fler borde stå upp för det de tror på.

Bakgrunden var att en man i 50-årsåldern, måndagen den 23 juli 2018, skulle utvisas med flyg till Afghanistan. Emellertid hade aktivisten Elin Ersson köpt en biljett till samma plan och vägrade sätta sig ner om inte kaptenen gav order om att mannen skulle lämna planet. Personal och ett flertal passagerare kritiserade henne, men många stöttade henne också genom att resa sig upp. Efter en stund beordrade piloten Elin Ersson och den afghanske mannen att lämna planet. Elin Ersson lade upp videon från händelsen på sin Facebooksida där hon sände live från planet.

Låt mig inleda med att nämna att denna blogg inte ska handla om det moraliskt riktiga eller oriktiga i Elin Erssons handling. Den ska inte heller handla om det hon gjort var lagligt eller inte. Jag har vare sig kompetens eller underlag att bedöma vare sig det ena eller det andra. Däremot ska den handla om vad civil olydnad är, eftersom många tycks förfasa sig över att någon kan tala positivt om detta - särskilt som hon råkar vara generalsekreterare i Advokatsamfundet. Den som är verkligt intresserad av vad Anne Ramberg själv anser, kan med fördel gå in på hennes blogg: https://annerambergs.wordpress.com/2018/07/27/om-civil-olydnad/

Ett av de mest intressanta ämnena på juristlinjen är ämnet rättsfilosofi. Detta ämne berör nämligen den kanske allra mest spännande frågan av alla för jurister; -Varför ska vi lyda lagen?

Många är de filosofer som genom årtusendena försökt besvara denna fråga, allt från Platon som 400 år före vår tideräkning ansåg att medborgarnas lydnadsplikt följde av att de frivilligt kvarstannade inom en viss stats territorium, till naturrättare som ansåg den yttersta moralen vilade på gudomlig eller naturlig grund och att den därför stod över lagen, till rättspositivister som i sina extremformer förnekar att lagarna över huvud taget har någon moralisk grund eftersom moral bara är subjektivt.

Såsom jag redovisat på denna blogg har jag själv kommit till slutsatsen att alla lagar, i ett idealtillstånd, bör vara utformade så att de främjar mesta möjliga lycka för största möjliga antal, det som i filosoferna kallar utilitarism. Därutöver kompletterar jag den klassiska utilitarismen med långsiktighet, medkänsla, förnuft och sanning.

Rättsfilosofi är inte lätt att diskutera, men det är fantastiskt intressant.

Så till frågan om civil olydnad och lagen, som alltså ifrågasätter att det är rätt att i varje enskilt fall följa en lag till vilket pris som helst. Det vill säga, om det finns högre moraliska skäl än de lagen anger.

Historiskt har civil olydnad använts som en metod för samhällsförändring för ökade mänskliga rättigheter. Det är en form av aktivism som går ut på att öppet och utan våld bryta mot en lag eller vägra att följa vissa myndighetsbeslut samt att vara beredd att ta konsekvenserna av handlingen. Här kan nämnas kända namn som Nelson Mandela, Oskar Schindler, Mahatma Gandhi, Martin Luther King och Rosa Parks. Gemensamt för samtliga dessa människor är att de framgångsrikt genom icke-våld praktiserade civil olydnad för att åstadkomma samhällsförändringar. Att till exempel Oskar Schindler bröt mot nazitysklands lagar när han räddade över tusen judar är väl knappast något som kan anses klandervärt? Snarare hade det rimligtvis varit bra om fler varit olydiga mot Hitler. Eller? Låt mig här förtydliga att jag inte jämför de nu nämnda personernas fantastiska handlingar med vad Elin Erssons gjorde, utan blott använder dem som exempel på hur civil olydnad faktiskt ändrat världen till det bättre. I nutid kan nämnas alla de människorättsadvokater, författare, journalister med flera som sitter fängslade runt om i världen för sin kamp för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Inte tror vi väl att Erdogans Turkiet låser in advokater och journalister för att de lyder honom?

Det är just detta frågan gäller, det vill säga är det moraliskt rätt att utvisa en person till ett land där mänskliga rättigheter knappt existerar, oavsett vad lagen säger? Vi kan ha olika syn på det moraliskt berättigade i det nu aktuella fallet, men knappast på att människor försöker agera moraliskt rätt för att försvara mänskliga rättigheter. Därför kan även en generalsekreterare för Advokatsamfundet ge stöd åt civil olydnad, utan att detta ens är särskilt anmärkningsvärt. När vissa människor på sociala medier jämför civil olydnad för mänskliga rättigheter med att köra för fort, sluta betala skatt, stjäla etc. visar det bara att dessa människor inte har förstått vad saken gäller.

#civilolydnad #likgitighetsuger #anneramberg #advokatsamfundet