LÅNGSIKTIGHET, SANNING, VETENSKAP, MEDKÄNSLA OCH FRIHET

08.08.2019

Jag startade den här bloggen med avsikt att publicera några tankar om vad jag tror är de bakomliggande orsakerna till att varför det ibland blir fel i de högre sfärerna, det vill säga inom storföretag, stat och kommun, och hur jag tänker mig att vi skulle kunna minska antalet fel i framtiden, det vill säga allt ifrån pengatvättsskandaler inom banksektorn, till att ogenerat sälja vapensystem till Saudi Arabien eller anlita konsulter för mångmiljonbelopp som baserar hela sitt uppdrag på löst sammanhållna tankar utan vetenskapligt innehåll.

Projektet blev lite mer omfattande än så.

Vidare tänkte jag mig driva bloggen under högst ett år med kanske en blogg i månaden. Det blev två år och i snitt mer än en blogg per vecka.

Jag har lärt mig mycket under dessa två år. Både genom att människor direkt diskuterat problem med mig som jag skrivit om på bloggen, men också de som via e-mail skrivit till mig med sina synpunkter.

Jag tänkte dock sluta där jag började, nämligen med den moraliska kompassen. Jag står fast vid att de väderstreck jag angav fortfarande borde vara relevanta i alla viktiga diskussioner, och min övertygelse har inte blivit mindre efter de två senaste valkampanjerna. Det är nästan surrealistiskt att beskåda vuxna människor i politiska debatter stå och hitta på siffror om allt från våldtäkter till påstådda, ej bevisade, skatteeffekter, vilt gissa om klimateffekter och vad som behövs för att minska våra utsläpp och direkt ljuga om brottsstatistik. Samma sak med delar av näringslivet, nu senast Swedbank. Och tyvärr också samma sak med det allmänna, i närtid tydligast manifesterat i turerna kring Nya Karolinska.

Jag är inte moraliskt ofelbar. Jag är en helt vanlig människa och många är de moraliska tvivelaktigheter jag gjort i mitt liv, både mot personer i min närhet men också annars. Men jag är ändå övertygad om att vi alla skulle tjäna på att oftare stämma av våra åsikter och vårt handlande mot en moralisk kompass - och jag står fortfarande för de väderstreck jag angav; LÅNGSIKTIGHET, SANNING, VETENSKAP och MEDKÄNSLA.

Alldeles säkert kan någon klokare person än jag komma på ett långt fiffigare system. Syftet var och är inte att komma med en slutgiltig lösning, utan blott att initiera en diskussion om hur vi i moraliskt avseende bättre ska rusta oss själva. Företagens och det allmännas omfattande etiska regelverk räcker uppenbart inte till. Inte lagens bokstav heller.

Vi kan inte bara tänka på vår generation, utan måste se längre. Jorden är inte vår, utan barnens och kommande generationers. Därför måste vi vara försiktiga med det vi har och tänka långsiktigt. Betydligt längre än vad vi är utvecklade för.

Vi kan aldrig utveckla världen genom att ljuga för varandra och hitta på. Därför är ärlighet och sanning en dygd.

Det är vidare meningslöst att hänge sig till religiösa eller politiska dogmer. Det är vetenskapen som fört oss dit vi är och det är vetenskapen som visar lösningarna på nutidens och framtidens problem.

Samtidigt måste vi för att bevara ett anständigt samhälle alltid visa medkänsla för de som har det sämre än vi själva. Är man stark måste man vara snäll.

Det låter möjligen överpretentiöst, löjligt, pekpinnepolitiskt eller PK eller något annat som jag fått höra att jag är- men jag tror fortfarande på min moraliska kompass.

Målet som jag definierade, "så många lyckliga som möjligt så länge som möjligt" (oblygt halvkopierat från den lokala fotbollsklubben Hittarps IK "så många som möjligt så länge som möjligt"), menar jag också fortfarande är relevant. Det innebär att det bästa vi kan göra är att lyfta de fattigaste, de mest utsatta i världen. På det sättet ökar lyckonivån betydligt mycket mer för mänskligheten än att vi själva har råd att köpa ännu lite mer meningslösheter för att några månader senare slänga sakerna på soptippen. Många av oss behöver påminnas om att lyckan knappast ligger i sakerna vi köper. Så fort jag köpt en sak, börjar längtan efter nästa. Istället borde vi nog alla lite mer försöka hitta glädjen i det vi har och det liv vi just nu har förmånen att leva, snarare än den ständiga jakten på nya prylar och nya upplevelser. Nuet är underskattat.

Slutligen frihet. De senaste åren har jag alltmer kommit att bli medveten om den minskade friheten i samhället, både i form av åsiktskorridorer, men också i form av ökad övervakning och bevakning från samhället, möjligheten för företag att följa vårt minsta steg. Min personliga övertygelse är att det Kina just nu håller på med i form av sociala kontrollsystem, där medborgarna får poäng för allt de gör eller inte gör, kommer att föra landet rakt in i dödens rike. För vad utvecklar ett samhälle om inte fria tankar, konstiga försök, misstag, vetenskap, det annorlunda, det som går utanför ramarna, det gränslösa kulturutbytet?

När jag nu, med visst vemod, avslutar denna blogg är det för att jag avser att lägga mer kraft på tankar om frihet. Hur detta engagemang kommer att yttra sig vet jag ännu inte. Men när politiker och ofta även allmänhet aningslöst verkar tycka att det inte finns någon gräns för hur mycket övervakning och bevakning vi ska behöva tåla, och hur mycket vår personliga frihet kan inskränkas - då ska jag i all enkelhet och med stor ödmjukhet försöka att vara en liten grå, skånsk bromskloss. Sedan får väl de som vill kalla mig överpretentiös, PK, clown, globalist eller något annat passande epitet.

Tack!

Lillemickes livsskola: Det är roligare att vara snäll än att vara dum. Kärlek ger energi och är mycket härligare än ilska och hat som bara tar din energi.

#likgiltighetsuger