KATALALALALALONIEN

01.11.2017

Den första oktober i år röstade 42 procent av katalanerna i frågan om självständighet och 90 procent av de röstande röstade för självständighet. Den 27 oktober röstade det katalanska parlamentet för att utropa ett självständigt Katalonien. Ni vill den spanska riksåklagaren väcka åtal mot bland annat den katalanska presidenten Carles Puigdemont för brott mot Spaniens författning, uppror och uppvigling.

Nyss hemkommen från Barcelona ställer jag mig frågan hur det kunde bli så här? Hur kan vanliga politiker låta det gå så långt att parlamentsbyggnaden i Barcelona nu är intagen av spansk, nationell polis och Carles Puigdemont sitter och trycker i Bryssel. Vuxna, välutbildade människor borde kunna tala med varandra långt innan den situation som Spanien och Katalonien nu hamnat i uppstår.

Såvitt jag kunnat läsa mig till tycks det huvudsakliga skälet för de som vill lämna Spanien vara att Katalonien skulle klara sig betydligt bättre finansiellt på egen hand. Det åberopas också andra skäl såsom övergreppen under Francotiden, språket, i någon mån kulturen med mera. Men det dominerade argumentet är ekonomin.

När det gäller språket och kulturen kan jag inte riktigt se att den spanska centralregeringen förtrycker katalanerna. Men det kanske är jag som är okunnig. I vilket fall som helst borde dessa frågor kunna lösas inom ramen för nuvarande, begränsade självstyre.

Beträffande ekonomin kan jag delvis förstå frihetsivrarna, men ändå inte. Jag är inte någon stor förespråkare för nationalstaten, eller nationen, på det sättet att bara för att en person råkar vara född i Afrika och inte i Sverige så skulle hen inte ha rätt att bo här. Det är ju endast slumpen som avgör att man är född alls, lika mycket som var man är född. Å andra sidan inser jag att nationalstaten är administrativt praktisk för att upprätthålla både en demokrati och en skattefinansierad välfärd.

Om jag tänker på staten som en administrativ enhet, skapad av människor för människor, då finner jag det svårt att motivera att Katalonien faktiskt ska få lämna Spanien. Det vore ju ungefär som att Stockholm lämnade Sverige, eller kanske att Sverige sågade av Malmö och Blekinge? Jag tror i alla fall att länder och regioner behöver samarbeta mer än idag för att lösa exempelvis miljöfrågor, frågor om lönedumpning med mera. Lösningen kan inte vara att vi ska sitta som små autonoma och vissa fall rika öar. Och samarbete innebär att ibland betalar en del lite mer av sitt överskott till andra delar.

Om det emellertid visar sig att en faktisk majoritet av katalanerna vill lämna Spanien, blir det i längden svårt att förhindra att de får självständighet. Ungefär som att vara gift med en ovillig partner. Men att på tydligt populistiskt manér, som när Carles Puigdemont påstår att det katalanska folket vill ha självständighet när inte ens hälften röstat, är bara att skapa en onödigt stor konflikt som riskerar att leda till våld. Vägen framåt är rimligen att fortsätta att tala med varandra och kanske låta katalanerna hålla sin folkomröstning. Våld och konfrontation ska vara sista lösningen i civiliserade demokratier.

#Katalonien #Bacelona #CarlesPuigdemont