KAMPEN MELLAN FRIHET OCH TRYGGHET

02.09.2018

Det finns en urgammal kamp som vi människor brottats med så länge vi levt i samhällen. Kampen mellan frihet och trygghet.

Utan att jag kan luta mig mot någon exakt vetenskap, tror jag mig ändå kunna fastställa att det finns ett antal värden som får anses som tämligen allmängiltiga för människors lycka. Dessa värden är i fallande ordning mat för dagen, någonstans att bo, att få vara frisk, social samvaro, trygghet och frihet.

De tre första är ganska uppenbara eftersom vi behöver mat för att överleva och någonstans att bo för att inte frysa ihjäl och i någon mån skydda våra ägodelar. Att ett gott liv oftast är förknippat med att få vara någorlunda frisk är väl också ganska självklart, även om det i ett välfärdssamhälle givetvis många gånger går utmärkt att ha ett bra liv även med en sjukdom eller ett handikapp. Därefter tror i alla fall jag att nästa högre värde är att ha familj och vänner eftersom påtvingad ensamhet visat sig vara negativ för hälsan. Efter bland annat samtal med flyktingar från krigshärjade områden, har jag sedan kunnat dra slutsatsen att trygghet är något som vi alla upplever som oerhört viktigt. Trygghet från yttre fiender i form av soldater från andra länder och terrorister, men också trygghet från inhemska brottslingar och våldsgärningar. Sedan, frihet.

Vi vill ha frihet att få arbeta med vad vi kan och vill. Att uttrycka oss i tal och skrift och genom konst och teater. Att få köpa vad vi vill för våra egna pengar. Uppfostra våra barn enligt egna värderingar och inte i kollektiv och så vidare

Problemet är att trygghet ofta innebär att vi måste ge upp delar av vår frihet.

Ett vardagligt exempel är att politikerna tagit ifrån oss vår frihet att köra bil på vänster sida av vägen, eftersom vi givetvis för allas säkerhet och trygghet måste köra på samma sida för att undvika ideliga frontalkrockar. På samma sätt har vi hastighetsbegränsningar som hindrar oss från att köra bil och motorcykel hur fort som helst eftersom höga hastigheter ökar risken både för egen del, men framför allt för våra medtrafikanter.

Så länge dessa begränsningar i friheten är rationella och baserade på faktisk kunskap, får vi i stor utsträckning tåla inskränkningarna i friheten. Problemet är emellertid när friheten begränsas av allmänt upplevd otrygghet och rädsla, som inte baseras på verklig kunskap.

I nutid hör vi politiker tala mycket om att människor upplever otrygghet. Ändå lever vi i en värld som aldrig varit så säker som den är just nu. Det har aldrig tidigare i historien varit så tryggt att vara människa som det är nu, vilket inte minst visas på den ökade medellivslängden i världen. Ändå tycks många människor vara extremt oroliga för allt från terrorister till våldsbrott och sjukdomar, vilket politikerna tar till intäkt för att besluta om ökade möjligheter för polisen att utan tillstånd från domstol kameraövervaka oss, öka straffen för unga och i något fall till och med införa straff för så unga människor som 13-åringar. Nästan 30 procent av svenskarna är så rädda för förändringar och öppenhet att de till och med är beredda att rösta på partier som vill ut ur EU, trots att Sveriges BNP och välstånd aldrig varit så stort och trots den frihet EU:s öppna gränser medfört för oss alla.

Problemet med rädslor är att om vi vill hitta saker att vara rädda för, finns ett helt universum av oro att ösa ur. Allt från kometer som kan träffa jorden, till tonårsgäng som rånar oss, till konstiga sjukdomar, annorlunda människor och äcklig mat. Det enda helt säkra sättet att överleva tycks vara att låsa in sig i sitt hus och aldrig gå ut. Men dessa rädslor är inte rationella eftersom risken för att drabbas av dem är så oerhört liten - möjligen med undantag för äcklig mat.

Min uppfattning är därför att det är moraliskt fel av politiker att spela på våra rädslor för det nya och för framtiden. Det leder oss bara rakt in i dumhet och slutenhet, vilket är precis det ytterlighetspartierna vill. Det är nyfikenhet och inte rädslor som medfört att vi har ett så fantastiskt välstånd. Politiker bör därför istället tala om vilka fantastiska möjligheter framtiden erbjuder och allt otroligt gott vi människor kunnat åstadkomma.

Visst har vi utmaningar i form av integration av flyktingar, global uppvärmning, ökade klyftor, köer i vården, för få poliser med mera. Men om vi ser vad vi åstadkommit bakåt, är det i vart fall min uppfattning att så länge vi undviker att fastna i rädslans förlamande grepp, finns det betydligt större anledning att vara optimist än att vara pessimist inför framtiden.

#frihet #framtid #optimism #val2018