INTERNATIONALEN

05.01.2018

I arbetarrörelsens mest kända slagdänga skaldade Henrik Menander "Upp, trälar uti alla stater,

som hungern bojor lagt uppå, Det dånar uti rättens krater, snart skall uppbrottets timma slå.

Störtas skall det gamla snart i gruset. Slav, stig upp för att slå dig fri! Från mörkret stiga vi mot ljuset,

från intet allt vi vilja bli. Upp till kamp emot kvalen. Siste striden det är, ty Internationalen till alla lycka bär. Upp till kamp emot kvalen. Sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär"

I en träffsäker artikel av James Bloodworth den 2 januari 2018 (Why have left wingers greeted the Iran protests with miserable silence) frågar han sig varför den brittiska fackföreningsrörelsen är så tyst när det gäller Iran.

Låt mig lägga till att detta gäller inte bara de brittiska öarna. Även i Sverige är det påfallande tyst från fackföreningsrörelsen, socialistiska och kommunistiska partier och vanliga vänsterdebattörer. Detta trots att upproret denna gång främst synes beröra just arbetarklassen. Var är alla upprörda debattartiklar? Var är Göran Greider?

James Bloodworths sorgliga slutsats är att vänsterns ryggradsreaktion när det gäller övergrepp mot arbetarklassen bara gäller gentemot västländer. När övergrepp sker i länder som anses "anti-imperialistiska" såsom Iran, Kuba, Nordkorea och Venezuela gäller inte solidariteten med arbetarklassen. Istället solidariserar man sig med makten.

Precis som James Bloodworth hoppas jag att vänstern denna gång bevisar att jag har fel. Att vänstern står upp för sina ideal även när det gäller människor som inte råkar tillhöra liberala, demokratiska, öppna och framgångsrika västländer.

Dagens citat i Lillemickes Koranskola: "De, som Gud låter fara vilse, hava ingen vägledare, utan han skall lämna dem i deras vrånghet, så att de vandra i blindo:"

Dagens fråga (diskutera gärna i grupp): Om Allah nu vill att alla ska tro på honom och skickar övriga till helvetet, varför låter han då vissa vandra blinda?

#internationalen #görangreider #Iran #Lillemickeskoranskola