GOTT NYTT 2018!

31.12.2017

Allt är bättre nu - det var inte bättre förr. I själva verket har det för oss människor aldrig varit så bra som det är nu - fattigdom, undernäring och barnadödlighet minskar i en fantastisk takt. Risken för att en människa ska dö i krig eller naturkatastrof är mindre nu än någonsin tidigare.

Denna underbara utveckling påbörjades på upplysningstiden under 1600- och 1700-talen när människan började undersöka världen med hjälp av vetenskap istället för att nöja sig med präster, shamaner, medicinmän och andra auktoriteter på dåraktiga grunder.

Detta innebär dock inte att vi saknar utmaningar.

I Mellanöstern och många framförallt muslimska länder härjar fortfarande en del mörkermän med medeltida föreställningar. Inte minst 9/11-attackerna och de ideliga attentaten mot västliga storstäder (Paris, London, Berlin, Nice, Stockholm och så vidare), visar faran med att bygga sin moral på tusentals år gamla föreställningar. När religiös bokstavstro kombineras med teknik från nutiden, kan konsekvenserna blir fruktansvärda. En enstaka religiös galning i en lastbil kan med lätthet ta livet av många helt oskyldiga personer.

I väst har vi dessutom interna utmaningar med politiker som Ekeroth, Åkesson, Trump, Marine Le Pen, Orbán med flera som utnyttjar internet för att föra fram sina "alternativa" sanningar om bland annat flyktingar och människor med en annan religiös tro. Vi har en global uppvärmning som till största delen orsakats av oss i den rika delen av världen och som redan får polarisarna och glaciärer att smälta, korallrev att dö av värme liksom hav som är så fulla av plast och plastartiklar att världens framtida fiskbestånd hotas. Vi har en amerikansk president som motverkar upplysning om abort i samklang med den amerikanska kristna extremhögern och katolska kyrkan. Samme president tycks dessutom vara helt faktaresistent när det gäller den globala uppvärmningen.

I öst har vi en rysk president med mycket vaga begrepp om yttrandefrihet och dessutom snar att ta till vapen. Vi har ett land med en psykopatisk kommunistdiktator med tillgång till kärnvapen i Nordkorea.

Så även om världen gjort och hela tiden gör fantastiska framsteg, har vi ändå stora arbetsinsatser framför oss innan den perfekta världen är här.

Men vi kommer att lyckas - för goda människor ger sig aldrig.

Vi fortsätter kämpa för att utbilda människor i kunskaper som står på vetenskaplig grund. Gör vi bara det kommer mörkermännen i amerikanska södern liksom i Vatikanen och Mellanöstern, och några i Sverige, ofelbart att tappa mark.

De som inte vill framåt utan ständigt blickar bakåt, förlorar alltid i längden.

Inom hundra år är religion sannolikt reducerat till något man studerar inom ramen för ämnet "Bisarr historia". Med ständigt ökade kunskaper minskar hela tiden utrymmet för religionernas förkunnare.

Men vi måste vara på vår vakt och stå emot kulturrelativister som menar att en kultur är lika bra som en annan. Vi måste öppet våga säga att vare sig religiös fundamentalism, hederskultur eller nazism, är lika bra som ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi måste våga försvara pluralism, demokrati, öppenhet och alla människors lika värde.

Vi måste också fortsätta att varje dag kämpa för att inte bli avtrubbade utan att utveckla vår empati till att gälla inte bara vår närmaste familj och vänner, utan även människor i andra världsdelar och även andra arter än just arten människa.

Slutligen måste vi på ett bättre sätt än hittills se långsiktigt på tillvaron så att vi inte utarmar vår planet mer än idag, utan hittar ett sätt att leva i bättre samklang med naturen. Jorden struntar i oss, men vi kan inte tillåta oss att strunta i den enda planet vi har att bo på.

Många gånger har vi inte förmågan att se längre än vad som är bäst nu, men kanske inte lika bra i längden (tänk exempelvis på alla människor som trots att de vet att de borde motionera mer ändå envisas med att ta bilen istället för cykeln till arbetet, hissen istället för trapporna och så vidare). Vi går en daglig kamp om att välja rätt i många situationer.

Jag är dock övertygad om att vi inom 100 år har tagit oss till det jordliga himmelrike som de troende drömmer om ska komma först efter döden.

Skål för kärlek och jämlikhet, skål för #metoo och vetenskap, skål för så många som möjligt så länge som möjligt, skål för musik, disco och dans, skål för vin och allt annat som gör livet härligt! Skål för framtiden och livet!

Välkommen 2018 - ett oöppnat år fullt med fest, dans och vetenskapliga framsteg! KÄRLEK!

#kärlek #jämlikhet #metoo #vaccin #vetenskap #såmångasommöjligtsålängesommöjligt #disco #dans #vin #2018 #framtiden