GÄRNA #METOO MEN INTE HÄNGA UT PERSONER SOM INTE DÖMTS FÖR BROTT

18.10.2017

Kampanjen #metoo som just nu sprider sig som en löpeld på nätet gör onekligen rätt i att sätta fingret på ett problem som kanske är ännu större än vad någon kunnat föreställa sig.

En sak jag frågar mig är varför detta förtryck över det ena könet över huvud taget kunnat uppstå - för det uppstod ju inte igår. Män och kvinnor har onekligen olika medfödda förutsättningar när det kommer till könsdriften på det sättet att kvinnor av naturliga skäl inte kan få lika många barn som en man. Är det så att män har en större sexdrift än kvinnor på grund av sin förmåga att föröka sig, vilket i sig medfört patriarkala strukturer?

Jag vet inte, och jag tar det knappast heller som en ursäkt för att män ska få bete sig dåligt, oförskämt eller till och med våldsamt mot kvinnor. Det skulle dock vara intressant att läsa seriös forskning på området, eftersom ifall vi vet grundorsaken är det lättare att göra något åt problemet.

Oavsett grundorsaken är det dock uppenbart för mig att pojkar och flickor, redan i tidig ålder måste medvetandegöras om problemet. Vi kan heller inte överlåta ansvaret på dessa frågor enbart på föräldrarna, utan pojkar och flickor måste bli undervisade om problemet i skolan, och få undervisning om hur man beter sig mot varandra och vad som är accepterat och saker som absolut inte är accepterade. Inget konstigt med det.

Men även om nästan allt med #metoo är positivt finns det dock en negativ sak, nämligen att en del kvinnor som utsatts för övergrepp men utan att någon man anmälts eller dömts för det, ändå hänger ut vederbörande med namn. Lika lite som jag kan acceptera att man ska hänga ut andra icke dömda personer och peka ut dem som brottslingar, kan jag tycka att det är acceptabelt bara för att man gör det under #metoo kampanjen. Två fel gör inte ett rätt.

#Metoo är rätt och bra och sätter fingret på ett viktigt problem - men som alltid har vi ett ansvar att kampanja civiliserat och med ansvar.