FÖRDELNINGSPOLITIK

12.02.2018

Syftet med god moral är enligt min uppfattning att så många som möjligt ska ha ett så bra liv som möjligt. I andra änden av repet ska vi minska lidandet, sjukdomarna, okunskapen, ofriheten så mycket som möjligt.

Samtidigt tror jag, med visst stöd av framstående ekonomer, se till exempel https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017, att en rimligt jämlik värld är det som får allra flest att må bäst, till och med den ekonomiska tillväxten mår bäst då!

Lek med tanken att vi skulle ge 100 barn i treårsåldern i en stor sandlåda tre leksaker vardera och sedan lämna dem utan uppsyn tre timmar. Skulle alla ha kvar sina leksaker? Skulle vissa ha fler, andra färre? Skulle några vara mobbade och inte ha några leksaker alls? Jag har inte gjort detta test själv, men om jag utgår från mina egna barn, hade fördelningen sett radikalt annorlunda ut efter tre timmar.

Tänk att vi gör om nästan samma experiment med 100 vuxna. Alla får en miljon kronor vardera utan instruktioner. Hur skulle fördelningen se ut tre år senare? Tror någon att alla skulle ha kvar sin miljon ograverad? Jag vet inte eftersom jag inte har hundra miljoner kronor. Hade jag kunnat utföra experimentet är jag emellertid övertygad om att fördelningen av miljonerna hade sett helt annorlunda ut. Vissa hade såklart betalat av sina huslån, andra investerat i aktier eller egna företag, några hade rest jorden runt och druckit champagne och så vidare. Men att fördelningen skulle se likadan ut efter tre år är svårt att tro.

Låt oss tala klarspråk - vi talar i många delar om ren resursfördelning. Det vi alla behöver är mat, en bostad, en partner, barn och vänner - ett sammanhang. Men om vi vill ha en någorlunda jämlik värld, hur fördelar vi resurserna?

Här finns det två ytterligheter att fundera över.

Den ena ytterligheten av fördelningspolitiken säger att staten ska tvinga de rika att dela med sig till de fattiga. Den andra ytterligheten säger att vilka inkomst- och förmögenhetsskillnader som helst är i sin ordning. De driftiga ska belönas och de lata ska straffas med att bli fattiga. Kommunism och kapitalism.

Problemet i det första fallet, vilket i praktiken visats i exempelvis Sovjet och på Kuba och för närvarande i Venezuelas vansinnessocialism, är att ingen människa utanför den politiska sfären i kommuniststater har något att vinna på att arbeta hårt. Du tjänar lika lite som städerska eller som banbrytande forskare inom medicin, vilket innebär att människor blir passiva och ekonomierna stagnerar. I det andra fallet, det vill säg ren kapitalism, cementeras tidigare generationers positioner så att barn startar från helt olika utgångspositioner. Båda dessa politiska ytterligheter förlamar människor genom att hårt arbete inte lönar sig. Föds jag med ett driv att skapa ett nytt Google på Kuba, får jag inte det om det inte är i statens tjänst. Och gör jag det i statens tjänst ska jag ändå behöva se någon oduglig släkting till Castro tjäna mer än jag själv. Föds jag å andra sidan som färgad i en fattig familj i Miami, med ett lika stort driv som personen på Kuba, så har jag en enorm uppförsbacke i jämförelse med exempelvis barn som föds i familjen Trump. Båda extremerna är verkliga och enligt min uppfattning lika moraliskt förkastliga. Verklig jämlikhet måste nämligen betyda att vi startar på samma gång, i samma startblock, med samma löparskor och med samma tur/otur med skador/handikapp/sjukdomar.

Världen är inte perfekt. Så vad gör vi? - Jo vi fördelar. Frågan i valet 2018 är hur vi fördelar resurserna, hur vi låter företagsamma människor växa, hur vi utjämnar olika grundförutsättningar, hur stat och kommun hushåller med pengarna, hur vi är solidariska med de människor som har sämre förutsättningar. Det är inte lätt och politik är svårt. Därför måste man alltid vara vaksam mot politiker som presenterar enkla lösningar på komplexa problem. Annars kan det snabbt gå som i Venezuela.

Lillemickes nationalistskola: Nationalism är inte fascism. En fascist är alltid en nationalist. Ofta utvecklas nationalism till fascism. SD är uttalade nationalister.

Diskutera i smågrupper och redovisa efter en gemensam fika!

#kapitalism #kommunism #socialism #fördelningspolitik #valet2018 #jämlikhet #skatt #liberalism