FADER - FÖRLÅT DEM FÖR DE VET ICKE VAD DE GÖR

26.06.2018

Ända sedan de första människorna organiserade sig i små samhällen, har människor diskuterat förhållandet mellan makt och frihet. Under hela mänsklighetens historia, fram till nu, har detta i västvärlden inneburit en allt större frihet och därmed lycka för oss som enskilda människor.

Eftersom trygghet och stabilitet är något som alla människor uppskattar på grund av att trygghet och stabilitet ger grundläggande förutsättningar att försörja sig, att bilda familj, att skapa sin lycka, så godtog människor i forntiden ett ganska stort mått av inskränkningar i sin personliga frihet. Faktiskt kan samma sak skönjas även i nutid, där flyende människor från Syrien ändå kan längta tillbaka till det ändå förhållandevis trygga och lugna Syrien som fanns innan den så kallat arabiska våren. Till och med al-Assads diktatur ansågs betydligt bättre än nuvarande kaos.

Fursten, kungen, hövdingen eller vem det nu är/var lovade att skydda människorna från yttre fiender, rövare, banditer andra regioners furstendömen och så vidare. Å andra sidan godtog medborgarna ett stort mått inskränkningar av sina personliga friheter i utbyte mot denna trygghet från yttre och inre fiender.

I och med demokratins första staplande steg i antikens Grekland, började emellertid de fria människorna allt mer att diskutera var gränsen för vilka inskränkningar en människa ska behöva acceptera från den eller de styrande.

Dessa diskussioner har medfört att såvitt jag vet alla demokratier har infört system med maktdelning, minoritetsskydd med mera. Syftet med dessa system är att en majoritet inte ska kunna förtrycka en minoritet bara för att de råkat vinna ett val, men även från tillfälliga opinionsvindar. Det som vissa människor förväxlar med effektivitet, är att det är en stor skillnad på att driva ett företag och förvalta en demokrati. I ett företag bör alla dra åt samma håll, men i en levande demokrati måste olika åsikter tolereras om inte samhället ska förvandlas till en totalitär stat som ingen fri människa vill leva i.

Ett aktuellt exempel är president Trump som anser sig vara effektiv genom att driva igenom de stängda gränser han lovade under valrörelsen, utan att ta hänsyn till att en stor del av amerikanska folket är emot denna politik. Trump har närmast satt en ära i att strunta i vad en stor del av vad hans eget folk anser genom att häva klimatavtalet från Paris, införa strafftullar mot USA:s närmst allierade med mera. Det må vara hänt att det är effektivt ur ett företagarperspektiv, men för en sann demokrat och frihetsälskare synes det mer som om han försöker splittra sin befolkning i två delar.

Nu är det ju inte så att vi i Sverige ens i modern tid alltid levt i enlighet med de principer jag hyllar om att ta hänsyn till minoriteten och till individens frihet. En av de mest påfallande överkörningarna av en stor minoritet var när Socialdemokraterna på 1980-talet införde löntagarfonder som i förlängningen hade inneburit att vi gått från en marknadsekonomi (som byggt vårt välstånd) till ren kommunism. Som väl var kunde löntagarfonderna upphävas innan de helt förstört Sveriges ekonomi.

För närvarande lever vi i Sverige emellertid nästan med vad som skulle kunna betraktas som minoriteternas tyranni mot majoriteten. Å ena sidan tvingar V regeringen att mot en majoritet lägga fram usla förslag om kraftiga inskränkningar i företagsamhet i välfärden, och å den andra sidan föser SD övriga partier framför sig med flyktingpiskan och de hårdare straffen. Partier med nästan alla färger springer desperat omkring och fattar utan eftertanke allt mer för oss individer frihetsinskränkande beslut om hårdare straff, kameraövervakning och så vidare, bara för att kunna hålla fast i ett allt såphalare grepp i det vi betecknar som blockpolitik.

Jag vet inte vad det är som medfört denna totalitära strömning i samhället, men jag tror knappast att det är något som majoriteten av oss svenskar önskar. Så snälla politiker - eftertanke innan ni springer ytterkanternas ärenden. Lär av historien innan ni upprepar misstag som kan leda oss in i ofrihet och misär. Minoritetsskydd och individens frihet gentemot staten måste alltid noga tänkas igenom. En demokrati innebär inte att en majoritet driver igenom stora och genomgripande beslut mot en minoritetsvilja, såsom exempelvis Storbritannien nu stövlar fram emot Brexit trots att en stor del av befolkningen är emot.

Det är inte emot demokratin att träffa blocköverskridande överenskommelser - det kan till och med vara tvärtom. Gör upp om flyktingpolitiken. Gör upp om vilka förutsättningar som ska gälla för de så kallade välfärdsföretagen. Diskutera, argumentera och tänk. Men kör inte över varandra.

Så med en liten referens till Jesus får uppmaningen bli: -Demokrater och frihetsälskare, förlåt inte människor med totalitära tankar utan fortsätt att kämpa emot även om de totalitära inte begriper bättre. Andra människors dumhet och historielöshet får inte innebära att demokrater och frihetsälskare ger upp.

Lillemickes demokratiskola: En demokrati är inte ett företag. En demokrati kan därför inte förvaltas som ett företag. Människorna i en demokrati måste hänga ihop i ömsesidig förståelse.

#frihet #demokrati #blockpolitik #löntagarfonder #vinsterivälfärden #kameraövervakning #minoritetsskydd #maktdelning