FACEBOOK OCH MORALEN

22.03.2018

Vi har de senaste dagarna blivit översköljda av nyheter om hur Cambridge Analytica av Facebook tillåtits att samla in mängder av information av privat natur om Facebook-användare. Dessa uppgifter påstås bland annat ha använts för att påverka det amerikanska valet 2016.

Att privat information på detta sätt cyniskt har exploaterats av Cambridge Analytica är kanske mindre förvånande. Ett företag som har som affärsidé att påverka människor i politiska val kan väl nästan förväntas använda data de får in på detta sätt. Frågan när det gäller Cambridge Analytica är väl snarare om den typ av verksamhet de ägnar sig åt över huvud taget bör tillåtas. Att de inte har några moraliska skrupler har tydligt framgått eftersom de använt bland annat prostituerade för att sätta dit politiker, vilket förhoppningsvis torde vara olagligt i de flesta länder. Samtidigt måste vi ha is i magen och inte agera ogenomtänkt bara på en händelse, eftersom de flesta lobbyister är seriösa och inte använder Cambridge Analyticas metoder.

När det gäller Facebook kan frågan möjligen inte tyckas lika självklar. Det Facebook har gjort, om jag förstått det rätt, är ju att låta Cambridge Analytica tanka hem och analysera data som härstammar från Facebook. Men Facebook har ju inte själv sålt informationen eller nyttjat den i illvilliga syften. Så har vi ens rätt att vara upprörda?

Enligt min uppfattning har vi det, oavsett om det Facebook gjort är lagligt eller inte. Det är en lätt underdrift att påstå att internet har blivit en del av de flesta människors vardag. Numera är Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter med flera sociala medier något som många av oss uppskattar och som medfört att vi får möjlighet att ha kontakt med båda nya och gamla vänner. Internet och sociala medier har blivit allmännyttiga tjänster. De som tillhandahåller de allmännyttiga tjänsterna och tjänar pengar på oss måste därför kunna hållas ansvariga som sådana, precis som tidningar, tv- och radio. Att Zuckerberg nu under galgen och en sänkt aktiekurs påstår att Facebook ska vidta åtgärder, räcker inte. Vi har rätt att ställa krav på att sociala medier tar ansvar för vad som publiceras. Vi har rätt att ställa krav på att de inte nyttjar den data vi frivilligt tillhandahåller i olovliga syften. Vi har rätt att ställa krav på att vi ska kunna få ut data om oss själva. Vi har rätt att kräva att de ska ha kontaktinformation som gör att vi kan kommunicera med dem.

Det är inte längre ett rimligt argument att det är frivilligt att använda sociala medier. Det är frivilligt att läsa tidningen också. Men varför ska då pressen ha ett ansvar men inte sociala medier? Det är dags för politiker världen över att agera. Risken är annars att Facebook och andra sociala medier blir demokratins och på sikt sin egen fiende.

Sällan har det passat bättre att citera en gammal idol; Warren Zevon:

Well, I went home with the waitress, the way I always do

How was I to know, she was with the Russians, too

I was gambling in Havana, I took a little risk

Send lawyers, guns and money

Dad, get me out of this

Now I'm hiding in Honduras, I'm a desperate man

Send lawyers, guns and money, the shit has hit the fan

#facebook #cambridgeanalytica #socialamedier