ETT VÄL UTFÖRT ARBETE GER EN INRE TILLFREDSSTÄLLELSE OCH ÄR DEN GRUND PÅ VILKET SAMHÄLLET VILAR

12.12.2017

Efter två dagar i tingsrätten i en komplicerad skadeståndsprocess, sitter jag nu på snabbtåget på vägen hem till Skåne igen. Jag vet inte om jag kommer att vinna eller förlora, men jag känner att jag gjort allt som rimligen står i min makt att göra för min klient. Jag kunde inte varit mer förberedd. Jag kunde inte ställt bättre frågor i förhören. Jag gjorde den bästa sakframställningen och den bästa plädering som stod i min makt. Jag var taggad till tusen men uppträdde korrekt, om än inte undergivet mot tingsrätten. Nu får det bli upp till tingsrätten att bedöma om de omständigheter jag menar mig ha bevisat är tillräckliga för att min klient ska få det skadestånd jag tycker bolaget är berättigat till. Jag vill ha en rättvis dom.

Oavsett hur det går, känner jag mig emellertid just nu helt utmattad men samtidigt likt Karl-Bertil Johnsson på julafton i Tage Danielssons underbara saga, att jag gjort ett väl utfört arbete. Detta ger mig en inre tillfredsställelse. Arbete är ju faktiskt än av de grunder på vilket vårt samhälle vilar. Så många som möjligt så länge som möjligt i arbete är troligen det bästa för alla.

En annan grund som ett modernt samhälle vilar på är sanningen. Det är sanningen som tar oss framåt, inte lögner, inte fake news. Det är i sanningen rättvisan ligger. Vi har alla att respektera detta.

Som advokat har jag ibland, men inte ofta, träffat på kollegor som likt Kalle Ankas karikatyr av en advokat, Lage Vrängarén, gör det mesta för att dölja sanningen i syfte att skapa egna fördelar. Dessa kollegor är helt enkelt inte intresserade av rättvisa. Eller som en del kollegor säger; Rättvisan är en sak, juridiken en annan. Och visst - det finns absolut ett inslag av strategi och taktik i varje rättsprocess, i varje förhör, i varje sakframställning och plädering. Men när man medvetet undanhåller eller förvränger sanningen, oavsett sammanhang, då är man farligt ute eftersom alla seriösa diskussioner, då snabbt riskerar förvandlas till ett bottenlöst träsk där min sanning är lika god som din, oavsett vem som kan belägga sina påståenden. Då finns det ingen rättvisa kvar. Personligen tar jag aldrig klienter som begär något annat än sanningen. I rättssalen ska det dessutom påpekas att de flesta som använder den typen av grepp, trillar i varggropen likt Kommandoran på jakt efter korv i Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga. Därför är det alltid bäst att göra sitt bästa på alla sätt - men hålla sig till hårt arbete och sanningen.

#tagedanielsson #karlbertiljohnsson #sanningen #rättvisan