ETT TANKEEXPERIMENT OM AVSAKNAD AV INTRYCK OCH MÅNGFALD

12.07.2019

"Det behövs ingen stor konst, ingen utsökt vältalighet för att bevisa att kristna bör vara fördragsamma mot varandra. Jag går ännu längre: jag säger att vi bör betrakta alla människor som våra bröder. Vad för något! Turken - min broder? Kinesen - min broder? Juden? Siamesen? Ja, otvivelaktigt! Är vi inte alla barn av samma fader och skapade av samma Gud?"

Som grav agnostiker, av vissa betraktad som svårartad ateist, hade jag inte valt att uttrycka mig på samma sätt som Voltaire. Men att bättre uttrycka tolerans för mångkultur och mångfald går knappast.

Oavsett vad vi tror eller inte tror, så är vi otvivelaktigt från samma ursprung. Våra likheter är många fler än våra olikheter.

Vad hade Sverige varit utan influenser från andra kulturer? Om vi som tankeexperiment bestämmer oss för att de personer som bodde i Sverige för 2 000 år sedan var de riktiga svenskarna och att vi därefter inte skulle tagit intryck av kulturer utifrån, utan istället byggt en mur som lyckats hålla omvärlden ute - hur hade det då sett ut härinne? Ungefär som när upptäcktsresande förr fann folk på avlägsna öar eller i djungeln som inte hade haft kontakt med omvärlden.

Det är onekligen spännande att tänka sig vilken upphetsning man som upptäcktsresande hade känt inför detta tidigare helt okända folk. Jag tänker mig att jag hade flugit över muren med en drönare och filmat det jag sett, för att inte störa människorna innanför muren. Vad hade jag fått se?

Att jag fått se väldigt mycket skog är nog alldeles självklart. Väldigt få människor också. Inga asfalterade vägar och inga bilar. Ganska många djur- och växtarter som numera är utrotade eller väldigt sällsynta - det hade varit fantastiskt! Inga höghus och inga cyklar, ingen radio och ingen telefon. Kanske en eller annan jägare.

De personer som talar emot det mångkulturella samhället - vet de vad de talar om i det långa loppet? Isolering. Utarmning. Inavel av både gener och idéer.

Jag tror ingen skulle vilja leva i ett monokulturellt samhälle. Isolerat från omvärlden där alla tycker likadant. Den som likt Voltaires Pangloss tror att vi redan bor i den bästa av världar är en person utan framtidstro. Utan tro på utveckling. En dödgrävare.

Leve mångfald, människor som tar intryck och tänker utanför givna ramar!

Lillemickes monokultur-skola: Inte Roxette, Abba eller Avicii. Inte moules frites, spagetti eller kåldolmar.

"Somliga sjunger sant och andra falskt. Just nu sjunger alla likadant" Bob Hund

#likgiltighetsuger #voltaire #bobhund