ETT HIMLA LIV OM BÖNEUTROP OCH KLING OCH KLANG

12.03.2018

Som möjligen framskymtat har jag ingen tro på någon gud eller något annat. Ingen Oden, ingen Allah, ingen liten skogsgud. Jag är en typisk otrogen typ som hatas av alla gudar, som ju alltid kräver att alla blint ska tro på dem fast att de aldrig visar sig.

Jag skulle ljuga om jag påstod att det var detta som styrde familjens val av bostadsområde. Men faktum är att vi är behagligt befriade från både kyrkklockor och andra ljud som kan störa min nattsömn.

I den pågående debatten om böneutrop, har många politiker förtvivlat svårt att svara på frågan om de tycker att böneutrop ska tillåtas eller inte. Såväl Ann Heberlein (M) som Gulan Avci (L) för märkliga resonemang om att kyrkklockor är en kallelse till gudstjänst medan böneutropen är en förkunnelse hämtad från Koranen, vilket skulle strida mot religionsfriheten eftersom böneutroparen läser ur en religiös text.

Deras resonemang är enligt min uppfattning meningslöst pladder. Såklart har kyrkklockornas kling och klang lika mycket religiös innebörd som böneutroparens böner. Det är väl lika bra att erkänna. Ingen skillnad. Att det skulle vara mot friheten att slippa religion kan ju i så fall lika bra anföras mot kyrkklockorna. Såvitt mig bekant brukar böneutroparna dessutom ge sina förkunnelser på arabiska, så risken att någon skulle känna mig kränkt av detta i Sverige får betraktas som tämligen försumbar.

Det är inte det religiösa som är problemet - det är oljudet. Att en gång i veckan stå ut med böneutrop kan icke muslimer möjligen behöva stå ut med, men i muslimska länder är det ju flera gånger per dygn. En människa kan inte förväntas sova med sådant babblande i öronen.

Hade kyrkan ansökt om bygglov för en kyrkklocka i närheten av där jag bor, hade jag agerat emot det. Jag tycker det är skönt att slippa detta oväsen. Hade någon ansökt om att bygga en moské med en minaret i närheten av där jag bor hade jag agerat emot det också av samma skäl. Jag vill inte ha oljudet.

De kyrkor som redan finns får jag tolerera eftersom Sverige trots allt haft kristendomen som statsreligion i en förfärande massa år. De kyrkklockor som redan finns har ju därför ett visst kulturvärde. Men jag ska inte behöva tåla nya. Inte minareter heller.

Om någon tvunget vill ha böneutrop är mitt förslag i så fall att bygga minareten långt ute på landet där ingen hör den. Vill människor frivilligt flytta dit för att höra på böneutropen så är det helt i sin ordning. Det kanske till och med blir ett sätt att få människor att återvända till landsbygden. Men jag tänker hävda min rätt att slippa oväsen, såväl från nya kyrkklockor som från minareter.

Dagens gåta: Vem är det som är allsmäktig och kan åtgärda alla världens problem, mätta alla svältande barn och stoppa alla krig, men som struntar i det?

Diskutera över en fika och redovisa i grupp!

#minaret #böneutrop #växjö #kyrkklockor