ETT FÖRSVAR FÖR ISLAM – EN BLOGG OM TOLERANS

05.10.2018

På kort tid har debatten i samhället förändrats från att det var politiskt och socialt självmord att vara kritisk mot flyktinginvandring och andra kulturer, till att invandringskritik och intolerans mot andra religioner och kulturer blivit högsta mode. Vi har till och med fått höra från av en av landets då högsta politiker i sin egenskap av andre vice talman, att han ifrågasätter om judar och samer är svenskar, oaktat att de är svenska medborgare. Jag måste medge att så sent som för tio år sedan hade jag inte trott mig behöva höra något sådant från en svensk riksdagsman under min livstid.

Jag är den förste att erkänna att en tillnyktring, även för mig själv, avseende den tidigare hållningen behövdes. Vi var så toleranta att vi nästan tolererade ihjäl oss själva, men kanske framför allt förstörde vi för unga människor som kommit hit för ett liv i frihet. Vi vågade inte ens kritisera hederskultur eftersom det ansågs intolerant att kritisera andras kultur.

Vi klarade heller inte av att på ett bra sätt ta emot och integrera så många människor som på kort tid kom till Sverige hösten 2015. Många av de människor som kom då kan fortfarande inte prata svenska, har inte fått arbete eller studier. Såklart är det ett problem eftersom ingen människa, oavsett ursprung, mår bra av att inte känna sig behövd, att inte ha ett arbete, tjäna egna pengar och i möjligaste mån kunna styra sin egen framtid.

Hur många flyktingar vi kan ta emot på ett bra sätt vet inte jag, men eftersom min livsfilosofi utgår från att så många som möjligt ska vara så lyckliga som möjligt, är jag fortfarande av åsikten att vi inom rimliga gränser kan få betala med lite mindre välfärd till oss själva om vi minskar olyckan så mycket mer för många andra utsatta människor. På det sättet ökar ju lyckonivån i världen. På samma sätt som jag avstår en rimlig del av mina inkomster i skatt för att mindre lyckligt lottade svenskar ska ha det drägligt. Det är rationellt att avstå en rimlig del av det jag har i skatt eftersom det jag tjänar på marginalen hjälper andra svenskar med mindre tur i livet än jag själv.

När det gäller toleransen mot andra kulturer och religioner, menar jag att vi ska försöka vara så toleranta som det över huvud taget är möjligt, vilket innebär att så länge en kultur, religion eller åsiktsinriktning inte skadar någon annan, så måste den tolereras. Din frihet att tro eller tänka vad du vill begränsas bara av att din tro, dina tankar eller kultur inte får begränsa någon annans frihet att tro eller tänka fritt. Som en direkt följd av detta kan den så kallade hederskulturen aldrig accepteras eftersom den begränsar människors liv, och ofta till och med medför att människor mördas.

När det däremot gäller religiösa övertygelser, har jag lite svårt att förstå den avsky mot Islam som så ofta numera uttrycks av vissa politiker men också av många andra utanför politiken. Jag har också svårt att förstå att ett böneutrop en gång i veckan skulle vara så mycket mer förfärligt än ringandet från kyrkklockor en gång i veckan. Båda företeelserna lyder under svensk lag och ska rimligtvis behöva samma tillstånd för sina ljud. Det innebär inte att jag försvarar islamistiska jihad-krigare eller andra muslimska fundamentalister, helt enkelt eftersom de skadar andra och begränsar oss andra. Men jag tycker lika illa om kristna Ku Kux Klan-fanatiker eller ortodoxa och bokstavstroende judar som mot allt förnuft bosätter sig i palestinska landområden.

Men även om jag själv är ateist, finner jag ingen anledning att begränsa fredliga muslimer, kristna, judar eller andra trosinriktningar. Varför skulle jag?

Men kan någon då hävda, Islam är en religion som befrämjar ojämlikhet mellan könen. Men var och en som läst Bibeln vet att inte heller kristendomen predikar jämlikhet mellan könen. Det är vi människor som dragit oss ifrån en bokstavstroende tolkning som tycker att det är viktigt med jämlikhet. Den ojämlikhet mellan könen som onekligen finns i många muslimska länder och som följer med när människor flyr hit, beror emellertid inte på Islam i sig, utan på den kontext människorna befinner sig.

De flesta kristna människor i Sverige idag, tror jag lever lika jämlikt som vilken ateist som helst. Alltså beror inte ojämlikheten på vad som står i Bibeln, för den kan knappast påstås vara skriven av en jämlikhetssträvande gud. För övrigt är det väl knappast heller Gud som skrivit Bibeln, lika lite som hen skrivit Koranen.

Alltså beror inte ojämlikhet eller hederskultur på Islam. Det beror på den kultur som den enskilde människan är uppväxt i och lever i. Alltså är det inte fel på Islam och det är inte Islam som ska bekämpas. Islam i sig utgör inte något hot mot vare sig vår kultur, eller vårt förhållandevis jämlika samhälle. Det vi ska bekämpa är föreställningen om att män ska ha större makt än kvinnor, att släkten ska ha rätt att bestämma vem jag älskar, att våld är ett legitimt verktyg. Det är det vi ska bekämpa. Inte Islam.

En troende muslimsk man som inte tvingar sin fru eller dotter att ha slöja är inte sämre än en kristen man. En muslimsk kvinna som frivilligt tar på sig slöja är inte sämre än en kristen kvinna.

Även jag kan ibland ansättas av intoleransens inskränkthet. Eftersom jag själv inte är troende, inte tror på spöken, schamaner, homeopati eller liknande, kan jag ibland känna frustration över det jag menar är rena fantasier som hindrar framåtskridande. Ofta kan jag känna stark frustration och ilska i diskussioner med människor som, enligt min uppfattning, gömmer verkligheten bakom ett filter av låtsasfigurer. Varje gång det händer försöker jag emellertid numera ta hjälp av en av historiens största tänkare när det gäller tolerans och frihet, nämligen Voltaire. I hans klassiska skrift från 1700-talet om toleransen, anger han följande: "Men av alla vidskepliga trosläror är väl den farligaste den att man ska hata sin nästa för hans åsikters skull? Och är det inte uppenbart att det skulle vara bra mycket förnuftigare att tillbe den heliga naveln, den heliga förhuden, jungfru Marias mjölk och klänning än att avsky och förfölja sin broder?"

Så nästa gång du träffar en muslim, försök att vara öppen i hjärnan. Han eller hon tror kanske på en annan gud än du, men förmodligen är ni mer lika än vad du tror. Om han eller hon å andra sidan, oavsett tro, är emot jämlikhet eller för andra inskränkningar i människors frihet, då är det just det som ska bekämpas. Inte människans tro. Just den får människan ha.

#tolerans #islam #likgiltighetsuger #religion #voltaire 

Referenser:

1. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politiker-i-natbrak-om-minoriteters-svenskhet

2. Voltaire, Traktat om toleransen