ETISKA REGLER

16.02.2018

Snart sagt alla företag, föreningar, kommunala och statliga institutioner och andra organisationer och sammanslutningar har skaffat sig etiska regelverk att hålla sig till.

Vi har att förhålla oss till allt från socialt ansvarstagande Corporate Social Responsibility, CSR, till hållbarhetsfrågor, sustainability, socialt ansvarstagande, mänskliga rättigheter, policy mot mutor med mera.

Både företag, men även andra organisationer som till exempel Oxfam eller Röda Korset, kan

få sitt anseende snabbt försämras om media och sociala media uppmärksammar att organisationen förekommer i tvivelaktiga sammanhang, avseende exempelvis sexuella övergrepp, mutor, skatteparadis, miljö eller mänskliga rättigheter.

Att anta etiska regelverk är emellertid inte samma sak som att få alla i organisationen att tillämpa dem.

Min erfarenhet av interna, etiska regelverk är att de i och för sig ofta innehåller mycket bra saker. Problemet är att de många gånger är så detaljerade och ibland krångliga att personer inom organisationen snabbt tappar intresset och glömmer bort dem.

För egen del förordar jag att man alltid utgår från fyra grundläggande värden nämligen medkänsla, långsiktighet, vetenskapligt förhållningssätt/förnuft och att envar håller sig till sanningen. Kan en organisation förankra dessa fyra begrepp inom hela organisationen, är nämligen oerhört mycket vunnet, eftersom fyra grundläggande värden är betydligt lättare att hålla i huvudet än kanske flera hundra.

Om en organisation har några enkla grundvärden att utgå från, är det lättare att känna av när jag som medarbetare eller medlem har anledning att reagera och börja läsa det detaljerna i regelverket.

Lillemickes etikskola: Keep it simple!

#csr #CorporateSocialResponsibility #socialtansvarstagande #mänskligarättigheter #sustainability #policymotmutor #oxfam