EN SKALA FRÅN 0 TILL 100

27.11.2017

SD-politikern Martin Strid från Borlänge yrkade i lördags bifall till en motion och angav då att det finns "en skala från 0 till 100". Påståendet gick ut på att man i den ena änden av skalan är 100 procent människa, och i den andra är 100 procent mohammedan. Kanske inte ett så konstigt uttalande från en rasist, men för en politiker som är medlem i ett parti som påstår sig inte vara rasistiskt, är uttalandet minst sagt konstigt.

En annan skala jag intresserat mig för är när en politiker går från att vara 100 procent politiker till att vara 100 procent populist.

100 procent politiker är värda all vår respekt. Att fullt ut vara en god politiker kräver ett enormt engagemang och mod. Demokratins hjältar är värda allas vår respekt. Men vad är en god politiker och vad är - i andra änden - en populist?

Man behöver inte tänka särskilt länge för att konstatera att det finns lyckliga och olyckliga liv här i världen. Det går därför också att hitta rätta moraliska handlingsalternativ, lika väl som dåliga moraliska handlingsalternativ. Det rätta moraliska valet är det som maximerar lyckan och minimerar olyckan för så många som möjligt, så mycket som möjligt, så länge som möjligt.

Det är utifrån detta perspektiv som den goda politikern måste verka. Sedan exakt hur maximal lycka och minimal olycka ska uppnås kan givetvis diskuteras utifrån såväl liberala, konservativa, socialdemokratiska eller andra ideologiska utgångspunkter. Men fortfarande måste den goda politikern agera utifrån det moraliskt goda syftet, och förhålla sig till de olika väderstrecken i den moraliska kompassen; sanning, vetenskap, långsiktighet och empati.

Den goda politikern respekterar dessutom demokratiskt fattade beslut, är mån om att skydda våra institutioner och respekterar minoriteter.

Den direkta motsatsen till den goda politikern är populisten. Tyvärr har populisterna, som efter andra världskriget i många fall ansågs som tokstollar och rena rasister i alla fall i västländerna, på senare år återkommit med full kraft och dessutom lyckats ta makten i många länder. Världens äldsta moderna demokrati, USA, leds numera av person som inte drar sig för att påstå att högst respektabla tidningar är "fake media", och när en nyhet inte passar honom kallar den för "fake news". Han förnekar den globala uppvärmningen och påstår att den är en kinesisk konspiration.

Men hur känner man egentligen igen en populist? Att politiker, även bra politiker, gör populistiska uttalanden är ju inget nytt i och för sig, och det har gjorts och görs hela tiden av både liberala lika väl som socialdemokratiska och konservativa politiker. Skälet är givetvis att alla politiker villa vinna val. Men det gör inte politikern till en populist.

En populist kan nämligen vara svår att känna igen och definiera eftersom populisten visserligen har en odemokratisk agenda, men samtidigt inte drar sig för att använda våra demokratiska verktyg för att nå sina syften.

Det som enligt min uppfattning verkligen utmärker populister är att de är anti-pluralistiska och påstår sig stå för folkets vilja och sitta inne med den verkliga sanningen, till skillnad från den påstådda politiska eliten. Per definition blir därför alla som inte håller med populisten, inte en del av folket eller möjligen en del av en priviligierad elit. De problem som finns i samhället beror på de andra, de som inte tillhör folket eller utgör en del av eliten.

I både USA och Västeuropa skuldbelägger populisterna för närvarande samtliga muslimer, fast att det bara är en liten klick fundamentalister som utför terrordåden.

Särskilt i USA blir det märkligt eftersom terrordåd och masskjutningar efter 11 september-dåden oftast utförts av inhemska galningar med god tillgång till vapen. Inte heller Sverige utgör något undantag, utan särskilt SD är väldigt snabba på att varna för den påstådda massinvandringen av muslimer. Och är det inte muslimernas fel kan man ju alltid skylla på tiggande romer.

Verkligheten är emellertid inte så enkel att alla fel i samhället och världen beror på en viss folkgrupp eller människor av en viss tro. Att Sverige har brist på poliser, kan knappast skyllas på vare sig muslimer eller romer, lika lite som lärarbrist eller brist på vårdpersonal. Det innebär emellertid heller inte att det inte kan vara problem att integrera människor från andra kulturer, och inte heller att vi ska acceptera exempelvis hedersrelaterat våld. Detta ska diskuteras och bra politiker ska agera på dessa missförhållanden.

En populist saknar moralisk kompass i den mening jag menar att en sådan ska se ut; empati, långsiktighet, sanning och vetenskap. En populist drar sig inte för att ljuga eller överdriva. En populist saknar helt empati med människor som inte tillhör de människor populisten definierar tillhöra folket. Populisten har heller ingen respekt för vetenskapen utan kan ogenerat skylla på något så obskyrt som en kinesisk konspiration eller påstå att vetenskapligt belagda fakta är propaganda från eliten.

Det allas vår skyldighet att bekämpa att populister kommer till makten och rösta på goda politiker. Denna gång verkar den typiske populisten, Martin Strid, varit lite för populistiskt till och med för sitt eget parti. Att påstå att en troende muslim inte fullt ut är en människa, är exakt samma retorik nazisterna använde i 1930-talets Tyskland. Det blev för mycket till och med för Åkesson.

För att undvika att falla i populisternas fälla, gäller det för oss alla inte glömma de olika väderstrecken i den moraliska kompassen. Vi ska hålla oss till sanningen och tänka långsiktigt och med empati. Men vi måste också aktivt rösta så att inte populisterna får inflytande. Vi ska inte heller vika ner oss för populister i diskussioner på våra arbetsplatser, på universitetet eller bland våra vänner. Våga ta debatten, men också att lyssna på vad människor säger. Vi måste aktivt ta reda på vad som är sant och inte sant. Visa mod.

Alla medborgare i ett demokratiskt land har ett ansvar att försvara demokratin och att kämpa emot dumhet, omänsklighet och kortsiktighet. Det är pluralistiska och demokratiska länder som fört världen framåt de sista 150 åren. Låt det fortsätta så och var ödmjuk inför goda politiker.

Så - där hade vi skalan - från 100 procent politiker till 100 procent populist.

#sd #populism #martinstrid