EN FÖRLORAD DISKUSSION MEN VUNNEN KUNSKAP

25.04.2018

Jag har alltid älskat diskussioner eftersom flera av de största insikterna i mitt liv kommit genom diskussioner. Vinner jag diskussionen har jag förhoppningsvis förmedlat kunskap, förlorar jag har jag lärt mig något. Alla som vill och kan lyssna, alla som vill och kan tala för sin sak, är vinnare i en ärlig och välment diskussion.

En av alla otaliga diskussioner jag hade som student och som präglat min syn på forskning i mycket stor grad, är diskussionen om grundforskning.

En ljum vårkväll i Lund på krogen Storkällaren hamnade jag som juridikstudent i en diskussion med en fysiker, en ekonom och en mikrobiolog. Diskussionsämnet för kvällen var vad som egentligen är vetenskap. Är ekonomi och juridik vetenskap i jämförelse med fysik och biologi? Hypotesen för kvällen var att biologer och fysiker kan fastställa exakta värden medan jurister och ekonomer bara kan presentera teorier om olika system.

Ekonomen och fysikern försvann ganska snabbt från diskussionen, men vare sig jag eller mikrobiologen gav oss.

2-4-6-8 starköl senare...... Mitt enda kvarvarande, nu druckna, argument var att många av de där forskarna ändå bara håller på med massa meningslösa experiment som inte leder till något konkret. Det var då jag fick lära mig något som under resten av mitt liv präglat min syn på vetenskap och forskning.

Grundforskning. Det vill säga forskning som drivs endast av ren nyfikenhet av hur saker och ting förhåller sig. För en utomstående kan denna typ av forskning ibland te sig som lite väl lustfylld. Har forskningen inget mål? En ny medicin? En vårdmetod? Ett nytt tekniskt hjälpmedel? Det var exakt så jag resonerade.

Men nej. Det finns inget sådant syfte fick jag veta. Grundforskning sker av ren nyfikenhet och den nyfikenheten är det som driver utvecklingen framåt.

Det var inte ett medicinföretag eller en regering som gjorde att Alexander Fleming upptäckte en bakteriefri cirkel av mögel vilket resulterade i penicillin, Marie Skłodowska-Curie tänkte absolut inte på strålbehandling av cancer när hon upptäckte grundämnena radium och polonium och det var inte medicinsk diagnos som Wilhelm Röntgen hade i sikte när han undersökte de mystiska X-strålarna. Det var nyfikenhet som ledde fram till för mänskligheten helt avgörande medicinska kunskaper.

Hade en regering ålagt ett gäng forskare att åstadkomma samma sak är jag ganska säker på att forskarna hade misslyckats. Skälet är att grundforskning medför en kunskap som behövs för att komma fram till nästa stadie av kunskap. Ingen forskare i världen kan komma fram till nya, världsförändrande kunskaper, metoder, mediciner, tekniska landvinningar utan grundforskning, helt enkelt eftersom de i så fall saknar den nödvändiga bakgrundskunskapen.

Så när politiker, ibland i kombinationen stenrika affärsmän, vill dra ned på forskaranslagen eller inte satsa på grundforskningen eftersom den är påstått ineffektiv, då måste vi reagera. De forskningsanslag vi ger till grundforskning idag, är den värld våra barn och barnbarn ska leva i imorgon.

Sedan ska jag avslutningsvis lägga till - det möjliga komplex jag hade mot naturvetenskapen för 30 år sedan har försvunnit eftersom jag insett att naturvetenskapen är lika beroende som vi andra av att ha juridiskt stabila demokratier, en väl fungerande ekonomi och så vidare. Juridik och ekonomi är inte som exakt matematik, men lika viktiga för människan.

SKALMANS FORSKARSKOLA: Jag uppfinner. Jag vet inte varför. Det har ingen betydelse. Jag är nyfiken. Jag lär mig.

#grundforskning #mikrobiologi #juridik #fysik #matematik #ekonomi #vetenskap