EN BLOGG OM FAKTA OCH VÄRDERINGAR

17.01.2019

Ett inte helt ovanligt påstående nuförtiden är att många människor är faktaresistenta, det vill säga att de vägrar att ta till sig vetenskapligt belagd kunskap. Ett exempel på det kan vara att vägra erkänna att det finns något samband mellan människors livsstil och den stora mängden plast i haven, ett annat att erkänna att det finns överväldigande bevis enligt klimatforskarna att vår livsstil och konsumtion bidrar till den globala uppvärmningen. Ett tredje kan vara att erkänna att en väldigt stor invandring på kort tid, bidrar till integrationsproblem.

Jag tror att vi alla ibland lider av mer eller mindre faktaresistans eftersom vi alla har en genuin vilja att vara goda i omgivningens ögon. Detta medför emellertid att de flesta av oss också har en tendens att bortse från våra egna dåliga sidor. Ett typexempel på det är att vittnen i en domstol omedvetet nästan alltid framställer sig som säkra på vad de sett och sig själva som lite bättre i den situation som de förhörs om, än som var fallet i verkligheten. Det är inget konstigt med det. Ingen vill framstå som dum, ansvarslös eller ogenomtänkt.

Detta är ett problem när vi talar med varandra eftersom det dels leder diskussionen fel om vi inte vågar erkänna fakta, dels att vi inte förstår varandra.

Ett bra och aktuellt exempel är integrationspolitiken. Under lång tid var det många av oss, inkluderat mig själv, som inte såg några problem med invandring. Detta innebar att vi bortsåg från den så kallade hederskulturen, och ansåg människor som påstod att det fanns en utbredd hederskultur hade fördomar.

Låt mig vara den första att erkänna att jag hade fel. Jag vägrade att klart se fakta, eftersom mina värderingar ville att det inte skulle finnas några integrationsproblem. Det finns emellertid belagt att det finns hederskultur bland vissa invandrade människor (fakta). Jag anser (värdering) att den måste bekämpas eftersom den kväver både kvinnor och män och påfallande ofta leder till våld mot den som vågar bryta mot klanen. Det betyder inte att jag bytt värderingar. Jag anser fortfarande (värdering) att vi bör ta emot asylsökande, men inser samtidigt att många asylsökande på en gång medför integrationsproblem (fakta).

Ett annat exempel är klimatet. Låt oss erkänna att termometern fungerar och att den globala temperaturen ökar, och att det beror på människan. Det är fakta. Men sedan är frågan vad vi ska göra med denna vetskap. Medan jag anser (värdering) att var och en har ett ansvar, kanske du anser (värdering) att det är upp till politikerna att besluta vad vi ska göra och att den enskilde inte har något ansvar. Kan vi bara komma så långt, då tror jag vi är en bra bit på väg mot en lösning eller i vart fall en kompromiss.

Så, för att minska polariseringen i samhället tror jag det vore utmärkt om vi alla kan börja med att erkänna och inte förneka fakta. Lita på vetenskapen och experter. Det borde vi alla kunna göra tillsammans. När det är gjort kan vi diskutera våra värderingar, det vill säga vad vi bör göra med den fakta vi erkänt tillsammans. Gör vi det och diskuterar i sansad ton, ska vi nog lösa både integration och klimat.

Lillemickes politikerskola: Riksdagen har 349 mandat. Det betyder att det krävs 175 mandat för att ha majoritet.

#faktaresistans #värderingsresistans #polarisering #likgiltighetsuger