DU KAN KALLA MIG FÖR IDIOT - DET HAR JAG INGENTING EMOT

04.07.2018

En sak som få människor, inkluderat högt uppsatta politiker, tycks fundera över numera är hur mänskliga framsteg görs. Vad är det som gör att vi inte fortfarande sitter kvar i träden och tuggar bananer? Svaret får vi höra dagarna i ända på våra arbeten, men ändå så går världen just nu i motsatt riktning.

Om vi tänker historiskt har det funnits fantastiska civilisationer runt om i världen. I Kina fanns ett fantastiskt utvecklat samhälle och i Egypten kunde man bygga pyramider, när vi i Europa fortfarande sprang omkring i djurhudar och grymtade. Arabländerna hade en högt utvecklad kultur långt före oss. Rimligtvis hade dessa civilisationer ett stort försteg från oss, men ändå har vi i väst sprungit ifrån och under lång tid lett världen framåt.

Vad var det som hände och kan samma sak hända igen?

Den första av våra förfäder som hoppade ned på savannen gjorde något som ingen av de andra i flocken gjorde. Han eller hon tänkte annorlunda. Det är nämligen så framsteg gjorts och dagligen görs av genier eller företagsamma människor som vågar tänka annorlunda. Det är så stora vetenskapliga landvinningar gjorts och det är så stora och nyskapande företag skapas. Det är så stora samhällen och demokratier och välstånd skapas.

Men vad var det då som gjorde att tidigare framstående civilisationer plötsligt kunde förlora allt, ibland snabbt och ibland i lite långsammare takt? Jo, enligt min uppfattning var i vart fall ett av skälen att människor slutade tänka annorlunda. Samtalet och det fria utbytet av tankar tystnade. Det blev viktigare för religiösa företrädare, kejsare, kungar, politiska partier och andra makthavare att alla människor, likt en skock får, skulle uppträda likadant, tänka likadant och säga likadant. Människor med annorlunda tankar stöttes bort antingen rent bokstavligen av makthavarna, eller av den övriga fårskocken som tyckte allting var mest bekvämt att ha det som det redan var.

Men vad har det för betydelse för oss, kan vi tänka?

Jo, när såväl sossar som sverigedemokrater längtansfullt tittar tillbaka på det så kallade Folkhemmet, måste vi konstatera att Folkhemmet tillhör en tid som flytt. Både sossar och sverigedemokrater tittar tillbaka på en falsk bild av ett enigt Sverige. Problemet är att det inte är enigheten som skapat vårt välstånd och våra framgångsrika företag, vetenskapliga landvinningar, utan tvärtom. Människor som vågar tänka utanför boxen. Vi kan inte titta tillbaka för att skapa ett perfekt samhälle, vi måste titta framåt och alla måste få tycka annorlunda utan att bli stigmatiserade vare sig som idioter, kommunister, miljömuppar, (alla nyssnämnda epitet har tillskrivits mig själv) bara för att en person tycker annorlunda. Annorlunda är bra. Totalitärt är dåligt (därför är epitetet kommunist på mig själv sällsynt illa valt - jag som i djupet av mina tankar hatar totalitära regimer).

Jag vet inte om det är naivitet, eller Trumps egen propagandamaskin som medför att vissa människor framför den något enfaldiga idén om att Trump skulle vara företagarvänlig. En person som vill att alla ska tycka som han själv är inte företagarvänlig hur mycket han än sänker skatterna. Istället är han totalitär och vill att alla ska tycka samma sak. Det borde räcka med att hänvisa till Sovjet eller kulturrevolutionens Kina, för att påtala hur det går när inga annorlunda tankar än de styrandes är tillåtna.

Lillemickes företagarskola: Om alla gör samma sak händer inget. Om alla tittar bakåt är det svårt att gå framåt. Att tänka utanför boxen är bra.

#yttrandefrihet #företagsamhet #folkhemmet #framtid #trump #sverigedemokraterna #likgiltighetsuger