DOKTOR TROLL

07.01.2018

Då har vi också i Sverige fått uppleva det som bland annat Italien och Rumänien tidigare fått känna på - ett utbrott av mässlingen. Såvitt jag vet har det inte gått att konstatera vad utbrottet beror på annat än att de som smittats och smittar uppenbart inte är vaccinerade mot mässlingen.

Själv tillhör jag en generation där förmodligen bara vissa barn vaccinerats. I mitt eget fall var det alldeles uppenbart så, eftersom jag hade mässlingen som barn. För större barn är mässlingen en sjukdom som mest drabbar allmäntillståndet med feber och utslag. För spädbarn och vuxna kan sjukdomen i värsta fall leda till döden, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/massling/ Folkhälsomyndigheten anger på samma sida att biverkningarna av vaccinet är förhållandevis få och lindriga, även om människor i enskilda fall såklart kan drabbas värre. Enligt Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mässling är sjukdomen den med vaccin förebyggbara sjukdom som orsakar mest dödsfall i världen.

Ändå finns det många människor som av rädsla för vaccinet säger nej, https://www.bt.se/ulricehamn/tvivel-till-masslingvaccin-20-procent-sager-nej/

Jag förstår att biverkningar i det enskilda fallet kan drabba en människa oproportionerligt hårt, såsom vissa av de barn som fick narkolepsi av svininfluensavaccinet (0,004 %). Jag menar inte att förringa dessa barns förmodligen livslånga lidande. Verkligen inte.

Samtidigt måste vi, med bibehållen medkänsla för de som drabbas av biverkningar (inkluderat ekonomisk hjälp), se till att minska olyckan för det stora flertalet. Ingen lätt ekvation, det medges. Men slutsatsen kan enligt min uppfattning aldrig bli någon annan än att om man kan, ska man vaccinera sig själv och sina barn. Den helt övervägande delen av medicinskt skolade personer rekommenderar vaccination. Då är det inte ansvarsfullt att följa trolldoktorer på internet.

Jag anlitar snickare och målare eftersom jag själv har tummen mitt i handen. Av samma skäl går jag till vårdcentralen när jag blir sjuk. Jag vill inte riskera någon Martin Timell-effekt, just nu mindre än någonsin. Lyssna på experterna, inte på trolldoktorerna.

Dagens fråga i Lillemickes nazistskola: Hur smart är det att utrota sex miljoner människor av sin egen befolkning, många av dem dessutom välutbildade, om man vill vinna ett världskrig?

Diskutera gärna i grupp över en kopp kaffe och återkom.

(för den med ironi icke bekante vill jag förtydliga att jag till mina åsikter är så långt ifrån Adolfs åsikter man kan komma)

#mässlingvaccin #lillemickesnazistskola #biverkningar #internetdoktor #martintimell #martintimelleffekten