DET MENINGSLÖSA LIVET

12.06.2019

För den som inte är religiös har det enskilda livet objektiv sett ingen mening.

Genom en fantastisk mängd slumpartade och gynnsamma förhållanden uppstod liv på vår planet för drygt fyra miljarder år sedan. Detta liv spred sig sedan upp på land och genom evolutionen uppstod till slut vår ras, homo sapiens, för cirka 300.000 år sedan. Och här finns vi nu.

En sak som vi många av oss har väldigt svårt att ta till oss, är emellertid vår egen död. Det känns konstigt att tänka sig att jag en dag inte längre ska finnas till. Jag skulle tro att detta är skälet till det finns så många olika religioner. På något sätt vill vi så förtvivlat gärna finnas kvar i evigheten, trots att allt förnuft talar i motsatt riktning. Många vill också känna att när något hemskt har hänt, då ska det ändå finnas någon mening med det - som om vi är dockor i en marionetteater. Jag kan förstå det. Jag har respekt för känslorna. Men jag delar inte uppfattningen.

För egen del tror jag istället att det gäller att hitta det meningsfulla i livet. Med detta menar jag både att hitta något jag själv finner meningsfullt, men som förhoppningsvis även mina efterlevande finner meningsfullt efteråt.

Den meningsfullhet jag till slut funnit i mitt eget liv är att agera så att mitt handlande förhoppningsvis leder till någon del lycka för åtminstone några, men också att försöka bidra till att mina barn och eventuella barnbarn kan växa upp i en bättre, eller i vart fall inte sämre, värld än den jag själv haft förmånen att få växa upp i. Därför är jag engagerad för demokrati, för yttrandefrihet och i miljöfrågor. Det känns meningsfullt för mig personligen men jag inser givetvis att andra människor kan finna helt andra saker ge mening till livet, däribland religion.

Men oavsett om mitt lilla liv objektivt sett är meningslöst, finner jag det själv meningsfullt. Det räcker för mig och för att jag ska kunna leva och njuta av nuet.

Att fundera över döden är enligt min mening ganska överskattat eftersom det enda säkra vi vet är att vi alla är på väg mot den. Alla ska i jorden, oavsett rik eller fattig. Om det sedan är slutet, vilket jag tror, eller om den följs av något annat liv är egentligen helt ointressant. Vi vet inte vad som kommer efteråt - men vi vet att vi lever nu och kan därför ta hand om det som finns nu. Allt vi har är ett lån. Inget vi kan behålla. Kärlek, pengar, miljö, glädje, karriär. Jorden. Ta hand om varandra!

#döden #likgiltighetsuger