DEN MENINGSLÖSA DÖDEN

04.03.2018

En sak många människor ägnar alldeles för mycket tid och rädsla, är att fundera över döden. Religiösa personer funderar på hur deras liv ska vara i nästa liv, och ateister på hur de ska leva för att inte känna sitt enda liv bortkastat.

Det märkliga är att få saker kan vara så meningslösa att tänka på som just döden. Den drabbar oss alla och vi kan inte påverka den. Finns det en himmel blir det en glad överraskning, men alla rimliga antaganden talar för att vi aldrig kommer märka av vår egen död. De som drabbas är vår omgivning, men inte vi själva. Själva döendet är inget vi ser fram emot. Men tillståndet död är sannolikt helt odramatiskt och ointressant.

Ibland finns det skäl att påminnas om detta. En vacker vårvinterdag som idag finns istället skäl att tänka på livet. På nästa veckas arbete. På kommande fester och semestrar. På familj och vänner.