DEN GYLLENE REGELN

26.06.2019

I en global studie av psykologen Will Gervais som förra året redovisades i en artikel av Dimitris Xylagatas i Big Think, "Are religious people more moral?", visas att det finns en global fördom mot ateister. Fördomen innebär att religiösa människor menar att ateister är mer omoraliska än religiösa människor. Ändå visar samma undersökning att det inte finns något sådant samband mellan omoral och ateism. Ateister är precis lika benägna till goda gärningar, välgörenhet med mera som religiösa människor. En kristen kyrkobesökare är i allmänhet mer moralisk på söndagar, men tar igen detta på veckans övriga dagar. Samma sak med muslimer som hörde böneutroparna. Men så snart böneutropen tystnat återgår allt till det vanliga. Istället tycks människan genom evolutionen ha utvecklat moral, som vi alla, med undantag av psykopater, tycks tillämpa intuitivt, såsom rättvisekänsla, medkänsla med mera.

Att människor tror att religiösa människor är mer moraliska än ateister är kanske inte så konstigt, eftersom i vart fall såväl kristendom, judendom som islam handlar väldigt mycket om moraliska ställningstaganden. Vad religiösa människor emellertid inte verkar tänka på, är att det oftast är stor skillnad mellan teologin avseende en viss tro och själva beteendet hos människan själv. Exempelvis predikar katolska kyrkan starkt emot preventivmedel, men ändå använder majoriteten av katoliker preventivmedel - inte minst i Påvens hemvist Italien. Enligt buddhismen finns ingen gud, men ändå behandlas Buddha av väldigt många som just en gud.

Själv tror jag att en viss moral, religion och religiositet är mer än fråga om traditioner och sammanhang, än gudomliga påbud. I annat fall hade ju alla religioner haft samma moraliska regler.

En av de påstått religiösa regler som jag emellertid tror att nästan alla människor, oavsett religion eller icke religion, kan erkänna är den så kallade gyllene regeln. Regeln finns bland en stor mängd både religioner och filosofiska texter. För oss som är uppvuxna i en kristen tradition, finns regeln i Nya Testamentet, Matteus 7:12; "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger."

Principen kan uttryckas både positivt; - Gör mot andra som du själv vill bli behandlad, och negativt; Gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad.

Personligen är jag mest förtjust i den negativa, eftersom den positiva ju skulle innebära att exempelvis en muslim skulle försöka övertyga mig om att också bli muslim. Men eftersom jag inte vill bli pådyvlad något dylikt lika lite som Jehovas vittnen eller andra religioner, vill jag hellre att den muslimske eller för den delen kristne vännen låter mig vara.

Problemet är emellertid att trots att den gyllene regeln till synes har en så stor uppslutning både bland religiösa människor liksom hos filosofer och även ateister, har vi uppenbarligen förtvivlat svårt att leva efter den.

Jag har inget säkert svar på varför vi har så svårt att leva efter en i grunden enkel regel, som dessutom så många människor tycks vara ense om. Men ett skäl, torde vara att verkligheten sällan är så enkel att den kan sammanfattas i en enda regel. Hade exempelvis Sovjet och de allierade tillämpat den gyllene regeln under andra världskriget hade förmodligen även vi i Västeuropa fått uppleva samma helvete som de stackars medborgarna i Stalins Sovjet. Fast vi hade haft Hitler istället.

Verkligheten är helt enkelt för komplex för att kunna sammanfattas i en enda enkel regel. Det är därför jag menar att det inte går att ge enhetliga, och enkla moraliska regler. Oftast är det fel att ljuga. Men om jag gör det för att skydda en oskyldig människa, då kan det vara rätt. Istället måste vi kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt; sanning, vetenskap, långsiktighet och medkänsla. Det innebär också att det kan finnas flera svar på samma fråga, beroende på omständigheterna och perspektiv. Givetvis kommer det att ställa större krav på oss, men det är enligt min uppfattning den enda vägen framåt. Oavsett religion eller avsaknad av religion.