DAGS ATT SKROTA RÖDA FÖRSTA MAJ OCH KLASSKAMPEN

29.04.2018

Så här två dagar innan arbetarklassens dag tänkte jag drista mig till att ifrågasätta behovet av en dag för arbetarklassen. Är det verkligen relevant att tala om klasskamp när många grupper akademiker tjänar betydligt sämre än hantverkare och industriarbetare utan akademisk utbildning? Vilken så kallad klass är det i så fall som ska bedriva kampen? De arbetslösa? Pensionärerna? De långtidssjukskrivna? De med stora studielån men med låga löner som exempelvis alla bibliotekarier?

Jag har om möjligt ännu mer svårt att se det relevanta i hur en statsminister i regeringspartiet går med demonstrationsplakat och sjunger Internationalen. Protesterar han mot sin egen makt?

Min uppfattning är att vi borde ändra fokus på första maj från klasskamp till en allmän manifestation för demokrati, yttrandefrihet och framtiden för våra barn. En sådan allmän manifestation för demokratin, det öppna samtalet och miljön känns betydligt mer relevant i dagens Sverige än en klasskamp. När begrepp som fake news breder ut sig, när mediadreven går utan tanke på rättssäkerhet för de ibland oskyldigt utpekade, med nazister som går parad i uniformer förbi synagogor och förnekar förintelsen och så vidare. Då känns det för mig betydligt mer relevant att kämpa för demokrati, för yttrandefrihet och miljö, snarare än en klasskamp som legat i koma i vart fall de senaste 30 åren.

Förutom de extrema tokstollarna längst ut på vänster- respektive högerkanten har jag i hela mitt vuxna liv umgåtts och talat med människor av alla politiska tillhörigheter. Jag har haft många intensiva diskussioner om allt möjligt och fram tills för ett par år sedan upplevde jag alltid att människor, även om vi hade olika åsikter, kunde ha en ömsesidig respekt. Detta samtalsklimat är jag emellertid rädd för att vi håller på att tappa. Istället för att bemöta varandras argument och lyssna på varandra upplever jag allt oftare att människor drar till med personangrepp. Bara för att jag inte delar majoritetens uppfattning i Helsingborg om nödvändigheten av ett gigantiskt nytt underjordiskt garage, behöver det inte betyda att jag är en bakåtsträvande idiot, vilket är ett epitet jag fått av en person. Bara för att jag inte tycker det är rimligt att strypa asylnivån till ett minimum och istället anser att ett anständigt samhälle måste försöka hjälpa svaga människor, så betyder det inte att jag är en ansvarslös, ekonomisk knäppskalle. Bara för att jag anser att det är alla människors ansvar att begränsa sin miljöpåverkan exempelvis genom att flyga mindre och äta mindre kött, så betyder det inte att jag är en bakåtsträvande miljömupp som vill vrida klockan tillbaka. Snarare vill jag se till framtiden så att våra barn får det lika bra som vi. Bara för att jag inte tror att klyftorna i ett samhälle bör blir för stora, betyder det inte att jag är vare sig kommunist eller socialist. Bara för att jag tror på jämlikhet mellan könen, betyder det inte att jag är för kvotering. Endast det faktum att jag ifrågasätter religiös extremism och religiösa friskolor, innebär inte att jag är emot religionsfrihet.

Jag ska heller inte kalla dig för rasist bara för att du tycker invandringen bör minska. Ingen ska kalla någon islamofob på grund av ifrågasättandet av niqab. Inte någon bör riskera att kallas intolerant på grund av kamp mot hedersvåld eller kvinnlig och manlig omskärelse. Och bara för att en person är emot djurparker eller djur på cirkusar, betyder det inte att denna person är en militant djurrättsterrorist.

Allt det jag nämner ovan är viktiga ämnen som alla måste kunna diskutera utan att få en oönskad och påklistrad etikett. Vi bor i ett demokratiskt land med yttrandefrihet. Det är demokrati, yttrandefrihet och våra barns framtid vi ska kämpa för. Inte en konstgjord klasskamp.

Lillemickes moralskola: Moral är inte ett antal regler som bara finns i teorin. Att agera moraliskt är att ta fasta på faktiska omständigheterna och agera så att så många som möjligt får så mycket lycka som möjligt, så länge som möjligt.

Alla människor är jämlika, men vissa människor är mer jämlika än andra,

#förstamaj #demokrati #yttrandefrihet #klasskamp #fakenews #moral