BURKAN OCH MÄNNISKAN

26.07.2018

Den 2 juni 2018 skrev jag en blogg rörande den nya danska lagen som förbjuder burka på allmän plats OM MÄNNISKAN I BURKAN - EN BLOGG OM TOLERANSEN, https://www.moralisk-kompass.se/l/om-manniskan-i-burkan-en-blogg-om-toleransen/

Jag har nu fått ett intressant e-mail från en läsare, som jag här tänkte försökte besvara. Tidigare har jag försökt att besvara olika frågor från läsare direkt via e-mail, men eftersom en persons frågor ofta finns även hos andra människor tänkte jag denna gång besvara frågorna direkt på bloggen. Eftersom läsarens frågeställningar är både intressanta och komplexa, redovisar jag läsarens e-mail i sin helhet för att inte förvanska dennes text. Jag kommer därefter att försöka besvara frågorna:

"Hejsan! Jag är väldigt intresserad av at "diskutera frågor om moral". Hoppas du tar dig tid att svara, det är väldigt sällan människor anstränger sig när man ställer frågor om deras åsikter. Tänkte bara kommentera ditt inlägg om burkaförbudet Danmark infört.

Att vi har regler och lagar som säger att människor på offentliga platser måste kunna identifieras om ett brott begås, är en del av "lag och ordning"? Om man ej är emot ett förbud tycker man i så fall att det ska ses mellan fingrarna, när ett brott begås av burkabärare eftersom man får hindra andra från att identifiera någon p g a religion eller kulturella skäl?Hur ser du på de män som har begått rån mot butiker samt juvelerare i vissa städer i Sverige, iklädd burka som såg tillfället att kunna begå dessa brott? Tycker du även att om det begås allvarligare brott, såsom våldsbrott av människor iklädd burka, just för att ett förbud ej finns, ska accepteras? Hur kommer offren få upprättelse om det ej går att identifiera människor?Om du ej tycker ett förbud är lämpligt, hur ser du då på situationen där en liten flicka, på ca 6 7 år har slöja (slöjan är det man ser på små flickor, inte heltäckande burka, men tar upp det exemplet ändå) Där är det ganska solklart att hon ej "valt" själv, men som ska sexualiseras pg a kultur eller religion av hennes föräldrar. Står du bakom att små barn ska skyla sig i Sverige om föräldrarna vill det? Och om du inte tycker det, vart tycker du att gränsen går för att stå emot detta?Oavsett om man väljer eller inte, så finns det väldigt många som ej får välja. Tycker du att man ej ska förbjuda täckande klädsel för att en grupp kan välja? Du ser inget problem i att acceptera att tvång kan förekomma? Du ser inget problem i att veta att många unga tjejer går runt med något de tvingas bära för att någon annan påtvingat detta, oavsett om många väljer det? Att leva i ett samhälle där man accepterar att människor blir förryckta och påtvingade något, för att inte göra det värre, ser jag som ett svek och ett sätt att blunda för det förryck som man vet existerar. Staten ska inte bestämma vad vi ska ha på oss. Men staten SKA förhindra att människor från andra länder tar med sig en kvinnofientlig kultur. Staten kan gå in och visa att vi ej accepterar barngiftermål, eller omskärelse eller hedersbrott, så varför ska man acceptera att tvång och psykisk tortyr förekommer mot unga tjejer? (de som ej kan välja)"

SVAR: Tack för dina verkligt intressanta synpunkter. Inledningsvis vill jag börja med att påpeka att jag redan i den första bloggen, uttryckte min stora tveksamhet i frågan. Jag tycker helt enkelt inte att frågan är lätt att besvara, och det tog mig lång tid att komma fram till den ståndpunkt jag, åtminstone så här långt, har landat i. Jag uppskattar mycket att du reflekterar och ställer motfrågor. Likgiltighet suger.

Innan jag konkret besvarar dina frågor vill jag ge ett par generella utgångspunkter för mitt sätt att resonera.

För det första är det min uppfattning att vi alla borde få födas som fria varelser, och inte in i något politiskt eller religiöst lydnadsförhållande. Att jag använder ordet "borde", är eftersom väldigt många människor tyvärr inte har denna förmån. Friheten att få ha vilka åsikter jag vill, få uttrycka dessa åsikter eller uppfattningar, är för mig några av de viktigaste värdena som finns. Människans frihet får enligt min grundsyn därför endast inskränkas om den riskerar att kränka andra människors frihet. Denna gränsdragning är ofta väldigt svår, men människans frihet tjänar ändå som en av mina utgångspunkter för definitionen av ett gott liv.

Detta får till konsekvens bland annat att jag trots att jag själv är ateist, ändå förespråkar religionsfrihet.

Den andra utgångspunkten, och som är helt övergripande för mitt sätt att resonera i alla moraliska frågor, är att den goda moraliska handlingen är den som medför största möjliga lycka, och minsta möjliga lidande, till så många som möjligt så länge som möjligt, det vill säga den gren inom filosofin som brukar betecknas som utilitarism.

Med dessa utgångspunkter klargjorda, vill jag nu försöka besvara din fråga. Såsom jag uppfattar din fråga, består den egentligen av tre delfrågor som jag här försöker sammanfatta:

1. Ska vi av kulturella skäl låta bli att kontrollera misstänkta brottslingar som bär burka?

2. Ska föräldrar kunna tvinga sina barn att bära slöja?

3. Hur ser vi på alla de kvinnor som av sina män och familjer tvingas bära burka eller niqab, trots att de själva inte vill?

Svaret på den första frågan är nej. Om polisen på allvar misstänker brott, oavsett om jag har burka, är utklädd till clown, sminkad som popgruppen KISS, eller på annat sätt döljer min identitet, så måste polisen få göra en identitetskontroll. Men detta står enligt min uppfattning inte i strid mot att tillåta burka. Om människor har en religiös övertygelse om att de måste vara klädda på ett visst sätt, så är det min uppfattning att det vore en alltför allvarlig inskränkning av friheten att klä sig som den enskilde vill, bara för att några få andra skulle kunna tänkas missbruka denna frihet. På samma sätt som jag tycker att vi alla ska få sminka oss till oigenkännlighet med svenska flaggan i huvudet och sverigeperuker på fotbollsmatcher, få gå utklädda till oigenkännlighet på maskerad eller parad, eller över huvud taget få klä oss som vi vill. Men om polisen misstänker brott, måste givetvis nödvändig identitetskontroll få göras.

När det gäller fråga 2-3, så är dessa enligt min uppfattning betydligt svårare att besvara.

Eftersom min grundläggande uppfattning är att alla människor borde få födas fria och inte in i något politiskt eller religiöst lydnadsförhållande, så är frågan om att föräldrar tvingar sina barn att klä sig på visst sätt oerhört komplicerad. Jag tycker genuint illa om att föräldrar tvingar sina barn att ha vissa religiösa föreställningar, eftersom alla barn borde få komma fram till om de är religiösa eller inte på egen hand. Ingen bebis har någonsin fötts som vare sig muslim, kristen, scientolog, Jehovas vittne etc. Av detta skäl är jag exempelvis helt emot fenomenet religiösa friskolor, och i min blogg den 21 april 2018 "Kära gud (utan förhud)", https://www.moralisk-kompass.se/l/kara-gud-utan-forhud/ anför jag också varför jag inte kan acceptera att föräldrar omskär vare sig sina söner eller döttrar.

Det innebär sålunda att en förälder som av olika skäl tvingar sina barn att klä sig på ett visst sätt på grund av religion, politisk ideologi eller filosofisk inriktning, enligt min uppfattning gör fel. Å andra sidan är det mig främmande att förbjuda barn att av någon anledning inte klä sig på visst sätt, så länge de inte utsätter sin egen hälsa för risk. Om exempelvis något av mina ännu omyndiga barn skulle få för sig att, trots -eller kanske på grund av - att deras pappa är ateist, ta på sig någon religiös symbol så får de så klart göra det. Inget jag tänker förbjuda. Så även om jag tycker det är fel att föräldrar tvingar sina barn att ta på sig slöja eller andra religiösa symboler, måste vi ändå beakta att det faktiskt finns barn som vill ha på sig dessa symboler, lika väl som mina egna föräldrar exempelvis tvingades stå ut med att jag var punkare i tonåren. Enligt min uppfattning skulle därför ett slöjförbud för minderåriga vara en för stor inskränkning i den privata friheten, för att ett sådant förbud skulle kunna motiveras. En önskedröm vore dock att alla skolor och förskolor skulle vara helt fria från religiösa inslag. Ett sådant förbud mot religiösa symboler och kläder på skolor och fritidsgårdar skulle jag inte ha något emot, men det skulle ju då såklart innebära att inte heller kristna, judiska eller andra religiösa symboler skulle tillåtas. Syftet med ett sådant förbud vore att ge alla barn och ungdomar i skolan en frizon från alla religiösa påtryckningar. I samma stund skulle vi enligt min uppfattning kunna förbjuda alla skolor med religiös inriktning, och istället skapa en öppet, sekulär skola för alla. Religiösa friskolor, liksom symboler, innebär nämligen också enligt min uppfattning att olika grupper samhället segregeras, snarare än integreras.

När det slutligen gäller burkaförbud på vuxna kvinnor på allmän plats, måste vi återigen beakta att det faktiskt kan finnas kvinnor som vill bära burka eller niqab. Även om min personliga uppfattning är att slöja, men än mer burka och niqab, står för en föråldrad kvinnosyn och motverkar jämlikhet och integration, så anser jag det inte är statens sak att lägga sig i hur vi är klädda. Framkommer det att en eller flera män tvingar sina fruar eller kvinnliga släktingar att bära slöja, burka och niqab får detta i möjligaste mån regleras inom ramen för brottslagstiftningen. Istället menar jag att vi genom upplysning till män och kvinnor från olika kulturer utbildar dem i att i Sverige ska kvinnan och mannen ha samma rättigheter och skyldigheter och allt tvång är fel. Vidare måste samhället betydligt bättre än hittills stötta kvinnor och barn från hedersförtryck och hjälpa dessa människor. Men därifrån till att förbjuda vissa klädesplagg är steget, enligt min uppfattning, för långt.

För att jag för första gången i mitt liv dessutom ska få möjlighet att använda mig av den för mig i övrigt obegriplige rättsfilosofen Hegels metod för att komma fram till en korrekt moralisk regel (tes, antites, syntes) skulle problemet kunna formuleras enligt följande:

Den strängt troende muslimen anger att Allah påbjuder att kvinnan ska bära burka (tes).

Du menar att burkan bör förbjudas eftersom den begränsar kvinnors frihet och kan missbrukas till brott (antites).

Jag påstår att ett förbud mot burkan inskränker den enskildes frihet, men att barn bör förbjudas att använda den i skolan eftersom de ska uppfostras utan religiös åtlydnad (syntes).

Till min syntes kan anföras en ny antites som leder till en ny syntes i det oändliga. Just nu nöjer jag mig med att konstatera att jag ännu inte hört eller läst om någon antites som jag menar kullkastar mitt resonemang. Jag är dock fortsatt öppen för synpunkter som kan förändra mitt sätt att se på frågan. För lätt är den definitivt inte.

Sammanfattningsvis ser jag alltså både för- och nackdelar med ett burka- och niqabförbud, men så här långt menar i vart fall jag att den individuella friheten väger tyngre.

Tack för att du engagerar dig! Likgiltighet suger!

#frihet #burka #niqab #förbud #yttrandefrihet #likgiltighetsuger