ATT INTE VILJA VETA

06.02.2018

När politiker påstår saker låter de oftast tvärsäkra.

Socialdemokraterna är till exempel helt säkra på Sverige inte ska gå med i NATO. De är så säkra att de inte ens vill utreda frågan. Politiker av olika kulörer är också helt säkra på att dödshjälp inte är bra. De är så säkra att ingen vill utreda frågan.

Jonas Sjöstedt är en annan politiker som ofta är tvärsäker. Exempelvis är han helt säker på att det är vinster i välfärdsbolag; friskolor, fristående vårdcentraler eller vårdboenden som är orsaken till att det ibland förekommer dålig undervisning, dålig vård eller omvårdnad. Till sitt stöd har han Ilmar Reepalus utredning Ordning och reda i välfärden. Utredningen föreslår bland annat att vinstutdelningen på de så kallade välfärdsföretagen begränsas kraftigt. Det utredningen emellertid knappast har undersökt är hur någon seriös företagare skulle vilja begränsa sin egen vinst. Och om det inte finns seriösa företagare inom välfärden undrar man var Sjöstedt exempelvis ska göra av de cirka 240.000 elever som går på friskolorna? Sjöstedt väljer att tvärsäkert påstå en sak, fast han inte tagit reda på vad konsekvenserna faktiskt skulle bli eftersom den utredning han stöder sig på haft ett för snävt utrymme.

Igår var det Morgan Johansson (S) som var helt sker på att han inte ville utreda om det finns ett samband mellan invandring och brottslighet. Detta skulle riskera att skapa ett "vi och dom" och peka ut vissa grupper.

För mig är denna ovetenskapliga inställning till vetande fullständigt obegriplig. Rimligtvis vill vi alla ha ett samhälle som gradvis blir bättre för alla. Men hur ska vi kunna få det om vi vägrar utreda och undersöka, eller nästan ännu värre, tillsätter utredningar med ett mandat där svaret redan är givet. Och hur ska vi få en bättre värld om vi skickar en utredning på remiss, som med exempelvis samtyckeslagen, blir fullständigt sågad av tunga remissinstanser som Advokatsamfundet men ändå väljer att gå vidare? Vill vi inte lyssna? Vill vi inte veta?

Vi kan skratta åt Trumps helt ovetenskapliga syn på exempelvis klimatfrågan, men om vi inte ser upp hamnar vi snart själva i det ovetenskapliga träsket av fake news och sumpmarken min sanning är lika bra som din. Man är inte för mord bara för att man vill ha en oberoende utredning om dödshjälp. Man är inte för världskrig bara för att man vill ha en oberoende utredning om NATO-medlemskap. Man är inte rasist för att man vill utreda samband mellan invandring och kriminalitet.

Kunskap och sanning kan aldrig vara fel, så länge vi använder den med förstånd och medkänsla. Tvärtom är risken stor att sanningsvrängare som Ekeroth vänder okunskapen till att så tvivel över seriösa politiker journalister, det så kallade etablissemanget.

#Trump #Nato #dödshjälp #vinsterivälfärden #fakenews