ÅSIKTSFRIHET ISTÄLLET FÖR ÅSIKTSKORRIDOR

01.08.2019

I Regeringsformen 1 kap 1 § anges bland annat att den "svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning". Bestämmelsen känns som en av de mest underskattade bestämmelserna i svensk lagstiftning. Jag kommer under närmsta veckan att kommentera lagstiftningen ur ett juridiskt perspektiv i Para§raf. Denna blogg behandlar åsiktsfrihet ur ett mer privat perspektiv.

All utveckling sker genom att människor samarbetar, diskuterar och efterhand utvecklar nya metoder, värderingar, mediciner etc. All vetenskap bygger på att någon, oftast slumpmässigt, gör en upptäckt som vederbörande därefter gör allt för att motbevisa. Visar sig upptäckten stå emot försöken att hitta alternativa svar, både av vetenskapsmannen själv men också av dennes kollegor runt om i världen, betraktas upptäckten normalt sätt bevisad fram till dess att någon lyckas bevisa något annat. På detta sätt har vetenskapen steg för steg lyckats flytta fram den mänskliga kunskapen i olika sammanhang. Det som krävs är att den som gör upptäckten är ärlig och ärligt redovisar sina fynd och metoder, men också att dennes opponenter är ärliga och inte förnekar det som på ett ärligt sätt kunnat bevisas.

Samma sak gäller värderingar. För 4 000 år sedan var de moraluppfattningar som görs gällande i Gamla testamentet förmodligen fullt gångbara. De värderingar och moraluppfattningar som anges i Nya testamentet och med Koranen kan sannolikt också anses spegla den tid då de författades. Därefter har vi emellertid steg för steg genom diskussioner människor emellan, med prövande av egna och andras argument, lyckats utveckla vår moraluppfattning så att den för de flesta av oss i Europa skiljer sig i väsentliga avseenden från vad som anges i Bibeln eller Koranen. De bokstavstrogna som hänvisar till att Bibeln eller Koranen är skriven direkt från Gud, borde i så fall förklara varför inte deras gudar skrev ner receptet på botemedlet för cancer, eller hur man producerar solceller för att göra jorden evigt fri från fossilberoende. Det hade i vart fall för mig varit betydligt nyttigare information än att få veta gudarnas syn på kvinnor som visar håret, eller hur Jesus kunde gå på vatten. Till och med receptet på hur man förvandlar vatten till vin hade jag haft bra mycket mer nytta av, än berättelsen om jungfrufödslar.

Ärlig debatt med ärliga medel för politik, moral och vetenskap framåt. Den som däremot är oärlig och till exempel hänvisar till förljugna källor eller bara hittar på en siffra på exempelvis på antalet våldtäkter bara för att siffran känns bra för stunden, den personen är en bakåtsträvare som inte har någon framtidstro. Andra bakåtsträvare är de som vill tvinga in oss alla i samma åsiktskorridor.

Fri åsiktsbildning, när den är ärlig, är något av det bästa vi har och en garant för att hitta lösningar på nutidens och framtidens problem. Åsiktskorridorer, förljugenhet och påhittad fakta är motsatsen.

#likgiltighetsuger

DETTA ÄR DEN NÄST SISTA BLOGGEN PÅ DENNA SIDA. DEN 12 SEPTEMBER 2019 UPPHÖR WEBBSIDAN ATT FUNGERA.