ANAL MAGNETISM OCH MYNDIGHETEN FÖR STÖD TILL TROSSAMFUND

14.04.2018

På 1980-talet fanns ett roligt nöjesprogram med bland annat Sven Melander, "Nöjesmassakern". I ett av dessa program fick vi se en av skådespelarna gå omkring med en domkraft i häcken. Han hade nämligen drabbats av anal magnetism.

Det hela var givetvis ett skämt, men har faktiskt ett slags verklig bakgrund i bluffmakaren Mesmer som på 1700-talet påstod sig kunna bota sjukdomar genom en magnet som drog ut sjukdomar ur kroppen på sjuka. Men nu undrar jag om inte svenska staten drabbats av anal magnetism på riktigt.

I det sekulära Sverige har vi något så fantastiskt som Myndigheten för stöd till trossamfund. Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund och bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag. (https://www.myndighetensst.se/)

Nyligen arrangerade denna myndighet i samarbete med Sveriges Interreligiösa råd och Islamiska Shiasamfunden i Sverige en konferens på temat Religionens plats i framtiden Sverige.

I inbjudan till konferensen kan man läsa bland annat följande: "Sedan en tid tillbaka talar det sekulariserade Västerlandet om religionens återkomst och om den postsekulära eran, medan aktivt religiösa uppfattat att religionen alltid funnits med i både vardag och i de övergripande samhällsfrågorna. Det offentliga utmanas som skapare av välfärd och trygghet, och civilsamhälle, individ och familj får ökad betydelse för livsval och framtid. Vi är smärtsamt medvetna om att identitetsoro lett till ökade antireligiösa stämningar i vårt samhälle. Etablerade aktörer känner sig hotade av att den moderna sekularismen ifrågasätts. Allt detta medför att vi behöver förhandla fram ett nytt inkluderande samhällskontrakt. Framtiden handlar i hög grad om att mejsla fram ett kompletterande religiöst språk till det etablerat sekulära sättet att tala om demokrati, globalism, pluralism, mänskliga rättigheter. Vi behöver ta oss förbi både aggressiv sekularism och misstro mot mångkultur som demokratins grund, liksom blockeringar på religiös grund."

Jo, jag tackar - ett kompletterande religiöst språk till det etablerat sekulära sättet att tala om demokrati. Vill människor tro på en gud så för all del. Och vill dessa människor kalla mig för att vara aggressivt sekulär så tar jag det med. Men när staten sätter upp en myndighet, som tydligen vill återetablera religionernas inflytande i samhället då blir jag om möjligt ännu mer sekulärt aggressiv. Det finns knappast någon stat i världen där religionen har en positiv inverkan på politiken. Inte Iran, inte Israel, inte USA, inte Saudi Arabien, inte Polen eller Ryssland. Så tack men nej tack - håll staten och religionen isär. När staten själv betalar för att de religiösa samfunden ska få ökat inflytande, då är det dags att sätta in en propp där bak för att undvika mer av denna anala magnetism.

#analmagentism #Mesmer #Nöjesmassakern #Svenmelander #Myndighetenförstödtilltrossamfund