ÅKSIT OCH SJÖXIT ELLER SWEXIT? DET ÄR VI SOM VÄLJER.

22.07.2018

Sveriges ekonomi gick som ett schweiziskt tåg från andra världskriget fram till oljekrisen 1973. Därefter hade vi drygt 20 år då ekonomin hackade väsentligt, för att efter EU-inträdet 1995 med några få hack i kurvan, åter gå som på schweizisk räls (svenska tåg och rälsar fungerar ju inte så bra nuförtiden). 23 år efter EU-inträdet är Sverige och svenskarna betydligt rikare än före EU-medlemskapet. Vår ekonomi är tätt sammanflätad med övriga Europa och många företag kan utan större bekymmer exportera varor och tjänster till andra länder inom EU.

Men inte nog med detta. Vi kan fortfarande lätt åka mellan de olika länderna inom EU, utan visum och oftast utan att ens behöva visa våra pass. Våra barn kan förhållandevis enkelt i jämförelse med tidigare studera på universitet över hela Europa. Våra universitet samarbetar obehindrat med andra universitet i Europa och bidrar till att kunskapsnivån ökar i en imponerande takt.

Och så till det allra bästa. Inte något medlemsland har haft någon militär konflikt med något annat medlemsland sedan andra världskriget. Så många som möjligt så lyckliga som möjligt - kan det bli tydligare? Vår individuella frihet att röra oss mellan olika länder i Europa, att arbeta, att bo, att studera har ökat enormt sedan vi blev medlemmar. Vår kollektiva ekonomi har ökat.

Ändå finns det två partier som seriöst diskuterar att vilja lämna EU, nämligen ytterligheterna V och SD. V menar att EU begränsar demokratin, och SD eftersom EU:s pengar används ineffektivt.

Visst finns det vissa demokratiska problem med EU:s storskalighet. Såvitt jag vet finns det dock ingen demokrati som är perfekt - men EU består trots allt av länder som alla är demokratier. Den som anser att demokratin behöver förbättras i olika avseenden, har därför alla möjligheter att engagera sig för att förbättra den. Det gör vi knappast bäst utifrån, utan snarast inifrån.

När det gäller ekonomin är jag den förste att erkänna att mycket av EU:s pengar tycks användas ineffektivt. Men samtidigt har Sveriges ekonomi haft en fantastisk tillväxt och en stor del av vår export går till EU-länder. Att som SD gör hänvisa till att vi antingen ska träffa bilaterala avtal med enskilda länder, eller göra en bra Swexit, tycks mer än lovligt naivt, på gränsen till enfaldigt. Vi ser ju hur bra det verkar gå för engelsmännens Brexit.

EU är inte perfekt. Demokratin är inte perfekt. Men alla andra existerande alternativ är sämre.

Lillemickes EU-skola: Sjöxit, Åksit eller Swexit? För mig är valet lätt.

#Swexit #Brexit #fred #frihandel #likgiltighetsuger #demokrati #STANDUPFOREUROPE